Din synlighet, deras passion   Fredrik Älenmark, VD på Skyltstället

Din synlighet, deras passion

Publicerad
2022-02-14
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Efter drygt ett år som VD för Sveriges största franchisedrivna kedja för skylt- och profilsäljare; Skyltstället, har Fredrik Älenmark en tydlig plan framåt.
Vi träffas på kedjans huvudkontor, i residensstaden Linköping.

Text – Elmer Törnquist
Foto – Lars Knapasjö

Tittar man på Sverigekartan, kan man finna totalt 36 orter, där det finns en lokal världsmästare, som arbetar under den rosa Skyltstället-flaggan. Från södra Skåne till norra Norrland, finns det 15 franchisetagare, som tar sig an sin lokala marknad.

– Vi arbetar efter devisen; Din lokala världsmästare, vilket betyder att alla våra franchisetagare har som mål att vara bäst på lokal nivå, berättar Fredrik Älenmark.
– Skyltar är vår identitet och vår absolut viktigaste produktgrupp. Samtidigt är det viktigt att vi har ett brett produktsortiment och kan hjälpa kunderna med all, sorts profilering.

Det innebär, att olika typer av skyltar; som exempelvis profil- och fasadskyltar, samsas med andra produkter för profilering. Där kan man räkna in; fordonsdekor, roll-ups, beachflaggor, visitkort och allt annat däremellan. Kort sagt vill man erbjuda allt som går att sätta en logga på.

– Det är bredden i portföljen som är vår styrka, samtidigt som det också är vår största utmaning. Det får inte bli för spretigt och brett, fortsätter Fredrik Älenmark.
– Vi måste kunna hjälpa kunderna med all sorts profilering. Däremot kommer vi inte fördjupa oss mer inom profilprodukter, än att vi har duktiga leverantörer som kan leverera en skjorta eller penna med tryck på.

Tillför till marknaden
Skyltställets mål och strategi är att vara en säljdriven kedja. Med andra ord innebär det, att det främsta arbetet för franchisetagaren, ska vara att ta hand om kunden och hitta rätt lösning. För att på så sätt öka kundens synlighet.

– Faktum är, att skylt- och profilbranschen är en ganska omogen bransch. Det finns väldigt många som är jätteduktiga på att trycka, men kanske inte lika duktiga på att sälja, säger Fredrik Älenmark.
– Det är här vi kommer in i bilden. Vi ska vara den där lösningsorienterade, tillgängliga och framför allt ärliga aktören, som man tar kontakt med när man behöver lösa ett problem.

Istället för att ha en stor maskinpark på varje enskild ort, kan alltså franchisetagarna förlita sig på, stabila producenter; som producerar, trycker och förädlar de olika beställningarna som kommer in.

– Vårt mål är att alltid ha minst två leverantörer inom varje produktgrupp. Minst en av dessa ska vara svensk, för att vi alltid ska kunna erbjuda ett inhemskt alternativ, fortsätter Fredrik Älenmark.
– I vissa fall har vi varit tvungna att vända oss till leverantörer utanför Sveriges gränser, men vi håller oss inom Europas gränser.

Det är något av ett symbiosförhållande som råder mellan Skyltstället och dess producenter. Samtidigt som producenterna får tillgång till en kompetent säljorganisation som säljer för dem, kan franchisetagarna i kedjan förlita sig på upphandlade avtal, med en trygg och säker produktion.

Bra geografisk placering
Trots att kedjan i princip är rikstäckande, finns det en del områden, som man vill etablera sig på.

– Vi är väldigt bra geografiskt placerade idag, men tittar man exempelvis på Stockholm, där vi har två franchisetagare, finns det utrymme för en eller två till, säger Fredrik Älenmark.

Dessutom nämner Fredrik områden som exempelvis Gävle, Jönköping, Växjö, Värmland och Västerås/Mälardalen, som både potentiella och viktiga områden.

– Vi har bra diskussioner med flera personer på dessa orter och vi ser att intresset finns. Pandemin har, trots allt, inte stoppat folk från att söka, fortsätter Fredrik.
– Dock är vi väldigt måna om att inte ta in vem som helst som ny franchisetagare. Det är viktigt att personen är en säljare och entreprenör.

Bara under de senaste 12 månaderna, har man sett ett flertal nya etableringar. Så sent som hösten 2021 anslöt sig en befintlig och väletablerad skyltmakare i Uppsala.

– Det är lite extra kul när lokala och välmeriterade skyltaktörer ser värdet av att kliva med i en kedja, berättar Fredrik Älenmark.

I början av år 2021 anslöt sig även Josef Hansson som ny franchisetagare i Norrköping, med hela Östergötland som upptagningsområde. Peter Boije är ett annat nytillskott, som under det gångna året har etablerat sig på 6 av Sveriges nordligare städer.

En ursprunglig tanke
Skyltstället har ändå växt otroligt snabbt, med tanke på att konceptet grundades så sent som 2011, då den startades av de tre bröderna Samuel, Richard och Pontus Eriksson i Borlänge.
Med tiden som gått, har bröderna sakta men säkert lämnat över till Henrik Svensson och SweProd Graphics AB som sedan sommaren 2021 är ensam ägare av Skyltstället.

– Redan 2014 köpte Henrik in sig på 40% av Skyltstället och då fanns tanken om att all produktion skulle gå via SweProd på Gotland, berättar Fredrik.
– Det var dock inte rimligt i förlängningen, men en stor del av produktionen sker fortfarande där. Vi har som sagt två leverantörer per produktgrupp och det fungerar bra.

Satsar på större kunder
Det är på ett kontorshotell i Linköping, som vi hittar moderbolaget Skyltstället Sverige AB. Här sitter totalt sex personer, som alla arbetar med att underlätta och skapa möjligheter för kedjans franchisetagare.

– Efter att jag började som VD, tog jag in Anna Forslind som verksamhetsutvecklare, vilket har varit en otrolig avlastning för mig, säger Fredrik Älenmark.
– Strax efter sommaren tog vi även in Robert Kanto som grafiker samt att vi gjorde en större satsning på att söka efter KAM-säljare; Key Account Managers.

– Vi rekryterade Mirza Mlivic, Lars Torndahl och Mattias Blom, som sedan ett par månader tillbaka, arbetar med att bearbeta större kunder, fortsätter Fredrik Älenmark.
– Vi ska inte ta försäljningen från våra franchisetagare. Det handlar om att vi istället hjälper dem att få rikstäckande kunder, som förstår värdet av att vi kan hjälpa dem att ta hand om sitt varumärke på både lokal och central nivå.

Det har med andra ord gått fort att fylla kontoret med kunniga och drivna personer. Likväl kan man förstå, att alla dessa behövs om man ska nå de satta målen.

Mattias Blom, Mirza Mlivic och Lars Torndahl

En framtid för kedjan
Inom en femårsperiod vill man se en ökning, från dagens 36 orter till totalt 45 orter år 2026. Omsättningsmässigt vill man, år 2026, ligga på 250 miljoner kronor. Detta kan jämföras med dagens drygt 55 miljoner.

– Målet är att varje franchisetagare ska omsätta runt 4,5 miljoner kronor och genom de satsningar vi gör just nu, kommer vi nå dit, säger Fredrik Älenmark.

Än så länge räknar man bara med Sverige, eftersom att huvudfokuset faktiskt ligger där.

– Absolut finns det ambitioner om att expandera till övriga Norden också, men det är inget vi arbetar med i dagsläget, fortsätter Fredrik.
– Skulle det däremot komma någon som är intresserad från exempelvis Finland eller Norge, är vårt affärssystem redan utvecklat för att köra även där.

Fredrik är dock tydlig med att poängtera, att hans främsta uppgift är att se till att de svenska franchisetagarna får en bra snurr på sina verksamheter först, innan man söker sig utanför landets gränser.

 

Mannen bakom rodret
Att han skulle axla rollen som VD för Skyltstället, hade Fredrik inte alls tänkt sig egentligen. Han vet, sedan tidigare arbeten, vad uppgiften faktiskt innebär. Exempelvis var det Fredrik Älenmark som var VD, när energidrycken Monster Energy lanserades i Sverige.

– Jag kände mig färdig på den nivån och gick till Storbildsfabriken i Linköping. Där var jag marknads- och försäljningschef i sju år, berättar Fredrik Älenmark.
– Efter det var jag försäljningschef på BrandFactory i Farsta i ca ett och ett halvt år. Då slog pandemin till och inget blev riktigt som vi hade tänkt oss.

Innan han hamnade i den här världen, med tryck och profil, arbetade Fredrik Älenmark många år inom dagligvaruhandeln. Dessutom har han faktiskt varit franchisetagare själv under en period.

– Under två år var jag franchisetagare och drev två olika Team Sportia-butiker. Det har gjort att jag verkligen förstår styrkan, med att vara delaktig i den här typen av kedja, säger Fredrik.

När ägaren Henrik Svensson, sedermera frågade om Fredrik ville bli VD för Skyltstället, då var det inget snack om saken.

– Den ambition Henrik har, om hur vi ska bygga bolaget under de kommande 5 åren är otroligt inspirerande, förklarar Fredrik Älenmark.
– Detta ihop med den spännande utmaningen det innebär, att ta över stafettpinnen och bygga vidare på det som bröderna Eriksson startade och lade grunden för. Det gjorde det svårt att tacka nej.

Fredrik förstår, att det handlar om att förvalta varumärket rätt, men samtidigt sätta en egen touch på det. Exempelvis införde han visionen; Din synlighet, vår passion, när han började. Vi kan med all säkerhet konstatera, att Skyltställets första 10 år bara är början …

Varför ska man vara franchisetagare?
– Argumentet för att vara franchisetagare, är styrkan det ger i att vara med i en i kedja. Det ger en tillhörighet och de synergier man får med marknadsföring, affärssystem och inköpskanaler, ger så mycket tillbaka. Man behöver inte göra allt det krångliga själv längre, svarar Fredrik Älenmark.
Varför ska man vara franchisetagare i Skyltstället?
– Man får så otroligt mycket i det koncept vi har. Man får verkligen allt man behöver för att kunna sälja. Oavsett om det är en skylt eller något annat, oberoende på om man är en redan etablerad aktör eller en nybörjare, svarar Fredrik.