Tryckeriförvärv på Åland   Christophe Jourdan, ordförande på Mariehamns Tryckeri och Jessica Lund, VD Textiltryckarna

Tryckeriförvärv på Åland

Publicerad
2022-01-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Under hösten ifjol införlivades Textiltryckarna på Åland AB som ett helägt dotterbolag till Mariehamns Tryckeri AB, ett av de största digitaltryckerierna på Åland.
Textiltryckeriet är verksamt under varumärket Profilhuset.

– Mariehamns tryckeri tog för drygt två år sedan ett strategiskt beslut, om att skaffa fler ben att stå på och utöka produktportföljen, kommenterar Christophe Jourdan, styrelseordförande för Mariehamns Tryckeri AB.
– Med detta i åtanke föll det sig helt naturligt att inleda en diskussion med Jessica Lund. Det fanns två vägar att gå; endera bygga upp något nytt eller att genomföra ett förvärv.

– Att bygga nytt tar tid och det finns en uppenbar risk att man snarare kannibaliserar på en redan befintlig marknad än att skapa något nytt och bredare. Vi konstaterade snabbt att 1 + 1 faktiskt kan bli 3 och det är precis det vi siktar på.

Resurs och kunskap
Med den nya affären hoppas man kunna rekrytera fler anställda i närtid. När man nu ser att rederierna, som är storkunder till Mariehamns Tryckeri, återigen kan återhämta sig efter pandemin, tror man på ett starkt läge inför framtiden.

– Efter en lång tids planering är vi på Profilhuset glada att ta nästa steg, till något som skapar både resurser och en gedigen kunskapsbank, som direkt blir till kundnytta, säger Jessica Lund, VD på Profilhuset.
– Ett prioriterat mål för Profilhuset har alltid varit att fokusera på lokal och fysisk närvaro samt personlig kundservice.

– Tillsammans med Mariehamns Tryckeri AB, blir vi båda starkare än vad vi är var för sig. Tillsammans får vi en stor möjlighet till organisk tillväxt framöver.