Eleverna vill ha böcker

Eleverna vill ha böcker

Publicerad
2022-01-18
Skribent
Redaktionen

Om de själva får välja, föredrar elever fysiska böcker framför digitalt undervisningsmaterial. Det visar en studie av Naomi Baron, professor i lingvistik vid American University, i Washington, USA.
Man har jämfört hur effektivt digital undervisning, kontra tryckta läromedel, är.

Fler sinnen
Hela 92% av eleverna uppgav, att de hade högre koncentrationsförmåga, när de läste en text på papper, jämfört med när de läste på en skärm. Studien visar även starka kopplingar mellan tryckt material och ökad inlärning- och minnesförmåga. Inte minst handlar det om användningen av flera olika sinnen, för att lättare skapa kopplingar i hjärnan.

– Skillnaden mellan tryckt och digitalt material, i fråga om resultat, är delvis relaterat till papprets fysiska egenskaper, säger Naomi Baron.
– När man läser på papper, känner man med handen och skapar en visuell koppling. Dessutom länkas minnet, med hur långt man har kommit i boken, eller vart på sidan man läst någonting.

Man lyfter fram vikten av användandet av flera olika medier i undervisningen. Även om det är bekvämt att ha allt i datorn, ska man inte glömma fördelarna med tryckt material, som en central del i undervisningen.

Läs hennes studie här; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585316305378