Miljöpris till Coloreel

Miljöpris till Coloreel

Publicerad
2021-12-30
Skribent
Redaktionen

Tack vare dess teknik för direktfärgning av tråden vid brodyr, har Coloreel nu vunnit ett stort pris i Quality Innovation Award, i kategorin Circular economy and carbon neutrality innovations.
Priset delas ut av SIQ; Institutet för Kvalitetsutveckling och motiveringen till vinsten är;

– Innovationen ITC; Instant Thread Coloring technology, för broderi och textilindustri, är ett utmärkt exempel på hur nytänkande, teknik och miljömedvetenhet kan göra världen bättre.
– Innovationen är banbrytande, genom att färgning av tråden görs på plats och utifrån behov. Innovationen visar vägen för textilindustrin och andra branscher, som behöver ta ett steg mot en mera hållbar produktion.

Quality Innovation Award är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstitut i flera länder, som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer. Avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.