Cellulosatråd – nytta för e-textilier   (Foto; Anna-Lena Lundqvist/Chalmers tekniska högskola)

Cellulosatråd – nytta för e-textilier

Publicerad
2021-06-30
Skribent
Redaktionen

Forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, har tagit fram och utvecklat en cellulosatråd, som ger intressanta egenskaper för elektroniska textilier; e-textilier. Forskningen publicerades i ASC Applied Material & Interfaces, en vetenskaplig tidskrift.
Resultaten som forskarna nu presenterar, visar att cellulosatråd har stor potential som ett ledande material i elektroniska textilier. Tråden kan användas på många olika sätt.

– Miniatyrstora elektroniska prylar, som vi bär på kroppen ökar allt mer i våra dagliga liv. Idag är de ofta beroende av sällsynta eller i en del fall giftiga material, som dessutom riskerar att bygga upp stora elektroniska avfallsberg, säger Sozan Darabi, doktorand vid Chalmers och huvudförfattare till artikeln.
– Därför är behovet av organiska och förnybara material i elektroniska textilier både stort och väldigt angeläget att vi möter upp.

(Foto; Anna-Lena Lundqvist/Chalmers tekniska högskola)

Både förnybar och giftfri
I projektet har forskarna sytt in den elektriskt ledande tråden av cellulosa i ett tyg med en vanlig hushållssymaskin. De har lyckats tillverka en termoelektronisk textil, som kan producera en liten mängd elektricitet när textilen värms upp på ena sidan, exempelvis av en människas kroppsvärme; typiskt 0,2 microwatt vid en temperaturdifferens på 37 grader Celsius.

– Cellulosatråden skulle kunna användas för att tillverka klädesplagg av giftfria, förnybara och naturliga material, som har inbyggda elektroniska, smarta funktioner, säger Sozan Darabi.

I forskarnas mätningar har infärgningen gett cellulosatråden en rekordhög ledningsförmåga. Den går att öka ytterligare, om man adderar silvernanotrådar. I testerna har ledningsförmågan bevarats efter ett flertal tvättar.

(Foto; Anna-Lena Lundqvist/Chalmers tekniska högskola)

Nyttan vinsterna med cellulosa
Elektroniska textilier kan förbättra liv och vardag på många olika sätt. Ett viktigt område är inom hälso- och sjukvård, där elektronik integrerad i tyg kan ge textilien funktioner, som att reglera, övervaka och mäta vår hälsa.
I textilindustrin, som har stort behov av att ställa om till hållbara råmaterial, har naturmaterial och fibrer från skogen blivit allt vanligare, för att ersätta syntetiska fibrer. I förhållande till den omställningen har den elektriskt ledande cellulosatråden en betydelsefull roll, menar forskarna.

– Cellulosa är ett fantastiskt material, som går att utvinna hållbart och återvinna. Vi kommer se mer och mer av det i framtiden, säger Christian Müller på Chalmers.
– När vi använder samma material genomgående i en produkt, eller så få olika som möjligt, kan den återvinnas betydligt bättre och effektivare. Ur det perspektivet är den här cellulosatråden också mycket intressant i utvecklingen av e-textilier.

Arbetet av forskargruppen från Chalmers utförs inom det nationella forskningscentret Wallenberg Wood Science Center, i samarbete med kollegor i Sverige, Finland och Sydkorea.

Länk till publikationen