Textilier av träråvara

Textilier av träråvara

Publicerad
2021-04-29
Skribent
Redaktionen

I en ny anläggning, dedikerad åt tillverkning av textilfiber av träråvara, ska TreeToTextile ta tekniken ett steg vidare. TreeToTextile är ett samarbetsföretag, som ägs av H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest. Totalt investeras nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning vid pappersbruket i Nymölla, Sverige.
Den nya fibern som framställs, är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen. Går allting vägen, är målet att göra hållbara textilfibrer av denna typ, tillgängligt för alla.

– Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt. Med våra ägares stöd, innovativa agendor, kunskap och storlek bedömer vi att TreeToTextile kan spela en viktig bidragande roll, för att göra textilindustrin hållbar globalt, säger Sigrid Barnekow, VD på TreeToTextile.

I termer av hållbarhetsmål, skulle den nya tekniken innebära mindre användning av energi, kemikalier och vatten i jämförelse med produktion av konventionella fibrer. Processen är utformad, för att ha lågt energibehov och lågt behov av kemikalier. Dessutom är den konstruerad för att passa storskalig produktion och inkluderar ett återvinningssteg för processkemikalier och vatten.

– Nyckeln till att skapa verklig förändring är samarbete. Vi är en ung organisation och i början av vår resa, men genom att investera i en demonstrationsanläggning är vi äntligen på väg vidare, säger Roxana Barbieru ordförande på TreeToTextile
– Nu tar vi år av forskning och utveckling till verklighet, för att öka den biobaserade andelen på textilmarknaden och på så sätt stödja textilbranschens arbete i att nå klimatmålen. Det är därför detta steg är viktigt, inte bara för TreeToTextile.

Produktionskapaciteten i den nya anläggningen, som börjar byggas under våren 2021, beräknas bli 1 500 ton fiber per år. Hållbarhetsprestanda bekräftas av en tredjepartsverifierad livscykelanalys.