Kunskapsbanken – för hållbar textil   Niina Hernández, projektledare på Textile & Fashion 2030

Kunskapsbanken – för hållbar textil

Publicerad
2020-11-12
Skribent
Redaktionen

Textile & Fashion 2030, en plattform från Högskolan i Borås, har lanserat Kunskapsbanken; en onlinedatabas för utbildning och verktyg inom hållbar textil.
Ambitionen är att, tillsammans med användarna, fortsätta bygga Kunskapsbanken till en plats, där man samlar kunskap och idéutbyte.

– Förhoppningen är att Kunskapsbanken ska vara ett verktyg som underlättar att hitta information och hållbar utveckling inom textil, säger Niina Hernández, projektledare för Textile & Fashion 2030.
– Inom databasen synliggörs även organisationer, som kan supportera företagen i deras strävan mot en mer hållbar värdekedja och produkt.

Kunskapen i databasen finns i form av exempelvis rapporter, hemsidor, filmer, utbildningar och böcker. Detta för att man riktar sig till olika målgrupper; företag, konsumenter, pedagoger och studenter, vilka har olika nivåer av kunskap.

– Kunskapsbanken kommer aldrig att bli färdig, vi kommer ständigt att lägga in nya poster. Ambitionen är att ge användaren ett brett verktyg, som underlättar dess hållbara utveckling inom olika områden och nivåer, fortsätter Niina Hernández.

www.textileandfashion2030.se/kunskapsbanken