Färre ska ge bättre effekt   Vivica Sjögren, Jenny Johansson och Johan Aronsson

Färre ska ge bättre effekt

Publicerad
2020-11-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Nu går profilbolaget Marknadsbyrån ut med det nya konceptet; Less Is More, som nu förändrar företaget i grunden. Med den nya devisen vill företaget uppmärksamma, att man arbetar i tidens tecken och skapar bättre fördelar för kunden.

– Det är dags att säga den i branschen förbjudna meningen; vi ska sälja färre produkter – för miljön och för kundens skull, förklarar Johan Aronsson, VD på Marknadsbyrån.
– De senaste åren har branschen tagit stora kliv i att göra produkterna miljövänligare, men grundproblematiken med stora volymer av enkla produkter som knappt används kvarstår.

Less Is More
Produktmedia är otroligt starkt när det används på rätt sätt. Fast när det kommer till stora kvantiteter med billiga produkter, är fel sätt att använda produktmedia. Det blir en direkt skadlig effekt på kundens varumärke istället.
Styrkan ligger i genomarbetade produkter av hög kvalitet. Då används produktmedia unikt länge av mottagaren. Samtidigt skapar det en positiv känsla och bygger in värden i avsändarens varumärke.

– Vi ser att det bästa för kunden och miljön går hand i hand, vi måste bara komma ifrån kvantitet- och prisfokus. Istället ska vi fokusera på kundens resultat, säger Jenny Johansson, marknadsansvarig på Marknadsbyrån.

Ska mäta effekterna
För att ha konkreta bevis kommer profilföretaget därför att mäta och redovisa vilka produkter man säljer.

– Vi kommer redovisa dels hur många produkter vi säljer inom varje kategori; år för år, i relation till omsättningen, fortsätter Jenny Johansson.
– Dels ska vi kategorisera alla produkter som Dåliga, Godkända eller Bra, för att ännu tydligare kunna se att vi lyckas höja kvaliteten på våra leveranser.

– Jag tror att detta också kommer bli en sporre att i varje kontakt med kund kämpa för att göra en lite bättre leverans med lite färre produkter i, fyller Johan Aronsson i.

För att kunna driva på omställningen över tid är det viktigt att affärsmodellen är hållbar och lönsam. Konceptet Less Is More handlar om att använda kundens budget på ett sundare sätt, genom att den läggs på färre produkter som ger ett högre resultat. På så sätt bibehålls Marknadsbyråns affär, man använder bara kundens pengar effektivare.

En viktig satsning
Företagets VD Johan Aronsson är stolt över det nya konceptet och för Marknadsbyrån, innebär detta ett viktigt steg i företagets förändringsresa.

– Men det är bara ett steg på vägen, i slutändan måste vi nå en sund och helt cirkulär affär och för att nå dit måste vi ta ännu fler kliv som dessa, säger Johan Aronsson.

Marknadsbyrån hoppas att deras nya koncept ska inspirera deras kollegor att anamma liknande initiativ. Samtidigt skickar man ut en utmaning till grossisterna.

– Vad kan vi göra tillsammans för att minska mängden produkter vi levererar ut?, avslutar Johan Aronsson.