Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Publicerad
2020-10-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Samtliga förbund inom Facken inom industrin, avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5%.

Facken inom industrin skriver i sitt svar att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger.
Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 oktober, då nuvarande avtal löper ut.

Facken inom industrin
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Eva Guovelin, förbundsordförande Livs