Det ska vara både och …   Lars Knapasjö

Det ska vara både och …

Publicerad
2020-10-28
Skribent
Redaktionen

Varje år vid den här tidpunkten börjar många välgörenhetsorganisationer göra sig påminda och ber företagen om bidrag till olika behjärtansvärda ändamål.
Självklart ska och bör vi, inte bara i juletider utan under hela året, engagera oss och bidra på olika sätt i organisationernas hjälparbete och generellt i stödet till behövande. Budskapet från många organisationer handlar dock om att vi ska skicka pengar till dem, istället för att ge företagets personal och kunder en välförtjänt present.

Varför ställa julklappen, gåvan och uppskattningen till medarbetare och kunder mot att skänka ett bidrag till en välgörenhetsorganisation; varför inte göra bägge sakerna. Visa personalen att de är företagets viktigaste resurs och att de och företagets värdegrunder innebär att företaget också ger ett bidrag till välgörande ändamål.
Uppmärksamma kunderna och tacka för deras engagemang och för en konstruktiv och givande affärsrelation. Det är en sund tanke.
Att inte göra det, skickar ut signaler om snålhet och tveksamma prioriteringar.

De flesta företagen i promotion- och profilmediabranschen har dessutom ett väl fungerande system, för att stödja välgörenhet, när de säljer julgåvor, olika utvalda produkter eller gåvokort. Det är också ett sätt att bidra till två goda saker samtidigt. Vilja från medarbetares och kunders sida att bidra till välgörenhet kommer troligen att öka, när de kan konstatera att företaget väljer bägge alternativen.

Därför är det svårt att förstå, varför så många företag fokuserar på att enbart ge julklappar till olika välgörenhetsorganisationer. Varför så få företag inte inser att det bästa och smartaste är att göra bägge sakerna och att omtanken om den egna personalen dessutom är den absolut bästa kundvården.

Lars Knapasjö
Ansvarig utgivare
Screen&Marknaden
branschtidningen för
Print & Profil, Promotion och Produktmedia