Portalen når milstolpe   foto; Arkitektkopia

Portalen når milstolpe

Publicerad
2020-09-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Nu har projektportalen Byggnet, från tryckerikedjan Arkitektkopia, varit på marknaden i 20 års tid.
Sedan dess har portalen varit ett stöd för flera tusen i byggbranschen och i år nåddes ytterligare en milstolpe.

– Arkitektkopia har en lång historia av att utveckla produkter och tjänster för byggbranschen som går tillbaka till att printade ritningar levererades direkt ut till byggarbetsplatserna, säger Rikard König, produktansvarig för Byggnet.
– Genom åren har vi utvecklat mer och mer digitala tjänster, parallellt med att vi fortfarande kan erbjuda printade ritningar.

– Byggnet är samlingsnamnet för våra digitala lösningar specifikt anpassade för byggbranschen med funktioner för att förenkla dokumenthantering, informationsspridning och ärendehantering.

För Byggnet är år 2020 inte bara ett jubileumsår, utan också en milstolpe med 20 000 startade projekt. Enligt Rikard König, är det resultatet av insatser från en lång och kontinuerlig dialog med kunderna om deras behov.

Kvarteret Ankarstocken
Den 30 september begav sig representanter från Arkitektkopias företagsledning, till byggnationen av kvarteret Ankarstocken i Norrköping. Detta för att fira, projekt nummer 20 000 på tjänsten Byggnet. Företaget Melander bygg är totalentreprenör för detta, som är en nybyggnation av 28 hyresrätter.

– Byggnet stödjer oss med den dagliga hanteringen av dokument och ritningar i projektet Ankarstocken, säger Johan Skärsand, arbetschef på Melander Bygg.
– Dagens projekt ställer allt högre krav kring dokumenthantering och där är Byggnet en ovärderlig resurs och ett viktigt verktyg, i de utmaningar vi ställs inför som totalentreprenör.

– Byggnet underlättar för oss i våra relationer med leverantörer, konsulter och beställare, och säkerställer att rätt information finns tillgänglig för alla inblandade parter.

Inte minst pandemin har satt fokus på behovet av att kunna arbeta digitalt direkt på byggarbets¬platsen med hjälp av läsplattor eller smarta mobiltelefoner. Att säkerställa att rätt version av ritningar används minimerar risken för fel och sparar därmed både tid och kostnader för projekten.