Några siffror från Produktmedia 3.0   Foto från när Kjell Harbom och Maria Olsson presenterade siffrorna på Nordic Profile Fair online

Några siffror från Produktmedia 3.0

Publicerad
2020-09-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Branschorganisationen SBPR har under året, återigen gjort en undersökning om produktmedia och dess betydelse; för både återförsäljare och slutkund.
Årets undersökning var den tredje i raden och visar positiva siffror för mediet.

  • Hela 60% av slutkunderna är positiva till produktmedia, vilket är en procentandel som mediet haft i samtliga tre undersökningar.
  • 67% av de som är positiva till produktmedia är män och 33% är kvinnor.
  • Var femte person (25%) är positiva till företag som använder produktmedia.
  • När man jämför olika typer av reklammedier, är profilprodukter den kategori som får den högsta siffran (37% av rösterna). Jämförelsevis är det endast 7% som tycker om internetreklam.
  • 78% anser att det viktigaste med produktreklam, är att produkten ska vara användbar.
  • Slutkunden tycker det är viktigt att återförsäljaren har koll på lagar och regler, om produkterna samt att det ska vara hög kvalitet på produkten.
  • När det kommer till ROI, Return Of Investment, anser 58% att de får god valuta för pengarna.

Detta är endast några få utvalda siffror från den rapport, som sammanställdes utifrån undersökningen; Produktmedia 3.0. Den fullständiga rapporten finns att tillgå för medlemmar av branschorganisationerna SBPR eller PWA.