Satsning för mer hållbara val

Satsning för mer hållbara val

Publicerad
2020-05-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Dagens textilproduktion är en av de mest bidragande faktorerna till påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. Därför gör Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Konsumentverket en gemensam informationssatsning; Textilsmart.
Hela 80% av textilernas totala miljö- och klimatpåverkan sker i produktionsfasen, med stora utsläpp i luften, vattnet och på marken. Syftet med satsningen är att informera om plaggens miljöpåverkan i alla led,
I och med satsningen startas kontot Textilsmart på plattformen Instagram, som löpande ska informera och inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion. Samtidigt startas en kampanjsajt, som ska ge en fördjupad kunskap om det Instagram-kontot förmedlar.
Till detta har man även tagit fram nio filmer, som ska spridas i digitala och sociala medier, med budskap, tips och råd.

https://www.instagram.com/textilsmart/

https://textilsmart.hallakonsument.se/