En guide till fönsterdekor   Foto; FocusNeo

En guide till fönsterdekor

Publicerad
2020-05-15
Skribent
Redaktionen

Ett rum utan fönster är inte ett rum, det är en garderob. Fönster skyddar oss mot väder och vind, samtidigt som det skapar en illusion av ett större rum, som tillåter det naturliga ljuset att lysa upp lokalen. Fast möjligheterna och de praktiska fördelarna, med ett fönster, slutar inte där. Så inleder FocusNeo sin guide, som vi har tagit del av, på deras hemsida.
För det är faktiskt som så att fönsterdekor kan göra ett fönster till ett av de främsta verktygen för marknadsföring, samtidigt som det kan lösa många problem.

Foto; FocusNeo

Varför ska man använda fönsterdekor?
Fönsterdekor är speciellt effektivt för den som har ett kontor eller en butik i en byggnad med s k golv-till-tak-fönster. Sådana fönster innehar en enorm marknadsförings- och designpotential.
Fast oavsett vilken storlek och typ av fönster man har, kan fönsterdekor inte bara hjälpa till med att locka in kunder och visa var butiken ligger. Den hjälper även till att förbättra hela atmosfären i kontoret eller butiken och skapa en attraktiv miljö.
Vare sig detta uppnås genom att använda fönsterdekor för att filtrera bort starkt solljus, skapa ett effektivt insynsskydd, eller helt enkelt piffa upp fönstren och lokalen med färg, så innebär fönsterdekor för butiker och kontor en rad fördelar för verksamheten.

Skapar säkrare miljöer
Fönsterdekor ger inte bara en attraktiv miljö för besökare eller anställda. Det skapar även tryggare miljöer som är säkrare att vistas i. Stora glaspartier i kontor kan vara mycket svåra att se och om man inte är uppmärksam så är det lätt att gå rakt in i en glasruta. Ännu svårare och farligare är det för personer med nedsatt synförmåga. Därför kan fönsterdekor fungera som en kontrastmarkering som förebygger skador och kanske även hindrar att en och annan kaffekopp spills ut av en tankspridd medarbetare.

Foto; FocusNeo

Enkelt att montera, underhålla och ta bort
Framtiden kan vara svår att förutspå, speciellt för mindre företag. Att investera i dyr, permanent dekor och marknadsföring är inte alltid möjligt. För den som hyr en lokal kommer permanenta lösningar inte på fråga.
Fönsterdekor kan därför vara lösningen, det är; prisvärt, attraktivt och kräver lika lite underhåll som ett vanligt fönster. Det är en temporär lösning som kan tas bort eller bytas ut vid behov.

UV- och temperaturkontroll
När solenergi träffar ett vanligt glasfönster går ca 90% av den energin rakt igenom glaset. Det kan ha en stor påverkan på temperaturen. Fönsterdekor kan hjälpa till att minska UV-energin som tar sig igenom fönstret, samtidigt som den bibehåller ljuseffekten av det naturliga ljuset. Detta har en mängd fördelar, exempelvis som att förhindra att inredningen solbleks, skapa en behaglig inomhusmiljö och främjar trivseln för alla som vistas i lokalen.