Framtiden ligger i mässorna

Framtiden ligger i mässorna

Publicerad
2019-11-05
Skribent
Redaktionen

Om man frågar Wikipedia, beskrivs ordet torghandel; som den handel som sker på öppna stadsplatser, då främst på torg. Försäljningen sker framför allt vid ett bord eller en bänk och kallas helt enkelt för ett torgstånd. På plats är ofta företag som vill dra nytta av platsen och tidpunkten, då mycket folk befinner sig på samma ställe – exempelvis vid större arrangemang.

Vår mässa, Nordic Profile Fair, på Elmia i Jönköping är det bästa alternativet till detta, som vi i promotionbranschen har idag. Den senaste mässan var som vanligt mycket välarrangerad av Elmia, däremot kan vi som ställer ut och besöker, i allra högsta grad, vara självkritiska.
Om båda parter ska få ut det mesta av investeringen, det som heter ROI, krävs det noga förberedelser, effektivt genomförande och framför allt intensivt efterarbete.

Som besökare avsätter du tid för trogna leverantörer och odlar den goda relationen ni har med varandra. Därefter besöker du andra utställare och ser vad de har att erbjuda och får då en bredare marknadsbild, av vad marknaden har att locka med.
Under tiden vi går på mässan, har vi oftast fått tid att träffa andra leverantörer under extra trevliga former, gärna en vältrimmad fest, innan det är dags att åka hem efter en väl genomförd mässa.

När du som besökare kommer hem efter ett mässbesök, laddad och med stort intresse, vill du ta dig an kunderna hemma. Du vill låta dem känna att du varit på mässan och förstärkt dina kunskaper. Har du gjort ett bra jobb, ska leverantörerna inte behöva komma och ta din tid. Din tid ska användas till kundkontakter.

Mässan omdanas nu, inte minst då det gäller synen på hållbarhetsfrågor, som måste lösas enligt EU-förordningen.
Nu rusar vi iväg för att hinna med att certifiera allt som måste certifieras och reglera vår vardag efter allehanda regler, som vi har underlåtit att uppdatera oss med, sedan 16 år tillbaka.

Hur kan det hända i det moderna samhälle vi lever i? Vi ska slå vakt om vår miljö och ersätta mängder med produkter mot förnybara varor, vilket i grunden känns bra.
Samtidigt blir spelplanen väldigt annorlunda när vi ser nya regler, på hur märkning av produkterna ska gå till. Detta driver utvecklingen framåt och vi alla måste vara på tårna.

Den digitala världen vi är på väg in i skapar mängder av nya möjligheter och ger nya förutsättningar, till både bättre och smartare affärer för alla.

Produktmedia är den i särklass senaste händelsen av betydelse, som skapar ett nytt sätt att arbeta på.
Att handla på nätet har redan fått en ny profil och den profilen kommer att förändras hela tiden. Webbhandel kommer skapa nya affärer, förutsatt att du vill vara med och är benägen att göra förändringar.

Därför kommer mässorna att bestå och samtidigt, hela tiden öka i betydelse, som den marknadsplats det ändå är. Människor kommer fortfarande att ha behov av att träffas och en mässa är därför, den mest betydelsefulla platsen för affärer. Kontakten är viktig.

Micromötet har fått betydelse, på samma sätt som ett Skypemöte och andra variationer av småmöten. Det slutar dock fortfarande i ett personligt möte, som är i särklass det bästa alternativet.

Vi hoppas att mässan börjar arrangera utbildningar i hållbarhet, produktmedia och produktkunskap, för det behövs. Till nästa mässa hoppas jag även på betydligt fler utställare och dubbelt upp med besökare. Vi har en spännande framtid framför oss, en ny tid att driva nya affärer i.

Evert Grahn
CEO
MEC Gruppen