Sunneenhet når toppresultat

Publicerad
2019-09-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Prepressleverantören Marvacos enhet i Sunne, Värmland, slutförde certifieringsprogrammet Flint Groups FlexoExpert med en global toppnotering i poäng.
Övriga Marvacoenheter har även påbörjat certifieringsprocessen, som fortlöper under sex månader och innefattar tre huvudsakliga steg; utvärdering, implementation /träning samt en audit för certifiering. FlexoExpert hjälper till att förfina och optimera arbetsflöden och processer för att tillverka än mer stabila och konsekvent repeterbara tryckformar.

– Många av våra medarbetare har varit med och bidragit till denna succé, men det huvudsakliga och mest dedikerade arbetet har gjorts av våra klichéoperatörer som har implementerat detta i vår ordinarie kvalitetsprocess och därigenom förfinat den ytterligare, säger Jan Viberg, General Manager på Marvaco AB.
– Naturligtvis är vi mycket stolta över resultatet, och vi har alltid hört från våra underleverantörer men även kunder, att vår Sunneenhet håller en mycket hög standard som nu glädjande även blivit officiellt verifierad. FlexoExpert-programmet kommer användas som en gemensam plattform för att uppnå samma kvalitetsnivå på samtliga Marvacoenheter med klichéproduktion.

Under det gångna halvåret har Marvaco implementerat programmet och integrerat detta i de redan befintliga kvalitetsprocesser som fanns och passerade den slutliga certifieringsprocessen med ett toppresultat.