Läget i handeln

Publicerad
2019-09-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Förändringstrycket på handeln kommer fortsätta att öka; växande digitalisering och ökad internationell konkurrens, gör att nästan varannan krona i sällanköpsvaruhandeln kan komma att spenderas på nätet år 2030. Detta medför färre butiker och jobb.

30 000 arbeten
Enligt rapporten Läget i handeln, från Svensk Handel, kan upp emot 11 000 butiker och 50 000 arbetstillfällen i den svenska sällanköpsvaruhandeln försvinna till år 2030. I dagligvaru- och partihandeln väntas däremot antalet anställda fortsätta att öka något. Det gör att handeln som helhet väntas tappa upp emot 30 000 arbetstillfällen.

– Hastigheten i handelns omställning går snabbare än någonsin. Kunder kan enkelt jämföra varor och priser från hela världen, direkt i sin mobil, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.
– När handelns spelplan snabbt ritas om är det avgörande att svenska handlare får rätt förutsättningar att konkurrera.

E-handelstillväxten
Den snabba e-handelstillväxten i dagligvaruhandeln väntas fortsätta. Svensk Handels prognos är att Sverige följer utvecklingen i Storbritannien, där matförsäljningen på nätet kommit längst i Europa. E-handelns andel av den totala matförsäljningen i Sverige väntas växa 10-15% till år 2030.

– Hushållens utsikter för konsumtion är fortsatta goda men konkurrensen om kunden blir tuffare. En avgörande fråga är hur mycket av e-handeln som hamnar utomlands, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.
– Mixen mellan fysisk butik, e-handel och leveranser från Sverigebaserade lager kommer att vara ett starkt erbjudande framöver.

Lågkonjunktur är katalysatorn
Ett förändrat konjunkturläge kan dock förändra situationen. Utöver minskad konsumtion väntas även en lågkonjunktur öka e-handeln ytterligare.

– En konjunkturavmattning kan bli en katalysator till de strukturella förändringar som sker i handeln. E-handeln är prisdriven och en lågkonjunktur kan leda till att den privata e-handelsimporten ökar ännu snabbare, säger Johan Davidson.

Länk till rapporten online