En hållbar arbetsmiljö

En hållbar arbetsmiljö

Publicerad
2019-04-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I handboken för chefer; Arbetsmiljö i praktiken, utgiven den hösten 2018, får man en praktisk genomgång av de juridiska arbetsmiljöreglerna, för att främja både hälsa och goda resultat. Boken kommer med konkreta råd och exempel på hur man skapar och behåller en god arbetsmiljö.

– De nya arbetsmiljöreglerna ställer höga krav på chefer vad gäller rehabiliteringsansvar. Boken är en guide för att hjälpa chefer att agera rätt, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

I boken behandlas viktiga ämnen om förbud och diskriminering. Dessutom förklarar författaren hur arbetsgivare bör agera vid uppsägning på grund av personliga skäl samt avskedande. Boken vänder sig både till arbetsgivare och chefer med personalansvar på både den privata och offentliga arbetsmarknaden.
Boken är skriven av advokaten Louise D’Oliwa, som företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i arbetsrättsliga situationer.