Banar ny väg

Banar ny väg

Publicerad
2019-04-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Ännu en gång sätter Tierps Tryckeri, med sina närmare 100 år i branschen, ned foten och markerar sitt vägval genom en investering i Konica Minoltas digitala 50/70-press AccurioJet KM-1 och nya generationens infrastruktur från Gibon. Allt för att ligga i framkant med tryckteknik och infrastruktur.

– Vi följer inte gamla spår och redan upptrampade stigar. Vi har gjort ett strategiskt val med den första investeringen i Norden i ett exceptionellt arkmatat inkjettryck.
– Tillsammans med en infrastruktur utöver det vanliga kommer vi tveklöst att göra avtryck, berättar Håkan Monfors, VD vid Tierps Tryckeri.

Konica Minolta har i AccurioJet KM-1 förenat traditionell offsetavläggning med sina beprövade inkjethuvuden, med patenterad Dot Freeze TechnologyTM och skapat en unik digital press för arkmatat inkjettryck. Med oöverträffad mediahantering, utan särskild ytbehandling, är det ingen överdrift att nämna det unika i valet av investering. Inte minst eftersom pressen dessutom omges av nya generationens infrastruktur.

Peter Agell och Håkan Monfors

Realiserar vår framtid
Helikopterseendet med lönsamhet och innovation i fokus är det som drivit Tierps Tryckeri i given riktning. Tillsammans med sina starka partners Konica Minolta och Gibon har ett omfattande business-case, med djuplodande analyser av hela verksamheten, lagt grunden för beslutet.

– Vi har tillsammans analyserat verksamheten ned på molekylnivå. Det upplägget har tilltalat oss, då vi tillsammans har kunnat sätta fingret på hur vi ska kunna realisera vårt framtida kunderbjudande med lönsamhet och goda affärer som avviker från branschen, instämmer Peter Agell, försäljnings- och marknadschef på Tierps Tryckeri.

Tierps Tryckeri AB etablerades redan 1887 och är ett helägt dotterbolag till Tierps Grafiska AB och har bedrivit grafisk verksamhet sedan dess. Därmed är tryckeriet ett av Upplands äldsta företag. Idag har företaget merparten av de anställda i Tierp, som arbetar med grafisk formgivning, originalproduktion, prepress, offsettryck, digitaltryck, Web2Print, onlineproduktion, annonsförsäljning, lagerhållning och distribution.

Inte bara i Tierp
Uppdragsgivarna återfinns huvudsakligen bland industriföretag, reklambyråer, myndigheter och föreningar i Sverige, men även i de nordiska länderna och ett antal europeiska länder. I Solna, strax norr om Stockholm, finns Tierps Tryckeri representerat med försäljning, storformatsproduktion och Web2Print.

I Östhammar utgör Annonsnytt det lokala alternativet för annonsörer i östra Uppland. Annonstidningen utgör ett värdefullt komplement till Tierps Tryckeri idag och framöver ser man möjligheter att utveckla produkten och affären.

Viktiga partners
Konica Minolta är en av världens ledande leverantörer av lösningar, tjänster och produkter inom dokumenthantering, IT, Production Printing och Industrial Printing. De omsätter totalt ca 70 miljarder kronor och antalet anställda är ca 44 000. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm, samt platskontor i Göteborg, Skåne, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på ca 70 platser i Sverige.

Gibon är en medlemsägd företagsgrupp som erbjuder digitala lösningar till små och medelstora företag runt om i Sverige. Gibon består av elva medlemmar, 140 medarbetare och en omsättning på mer än 300 miljoner. Medlemmarna har olika kompetensområden och affärsmodellen bygger på att kombinera denna spetskompetens. På så vis kan Gibon stå för lokal närvaro och en stor bredd i sitt
erbjudande. Dessutom ger det medlemmar möjlighet att öka lönsamhet och tillväxt i den egna verksamheten. Gibon har en tydlig tillväxtstrategi, där nya kontor adderas till Gibongruppen som därmed kommer att växa både geografiskt och kompetensmässigt. Målsättningen är att nå en omsättning om minst 1,5 miljarder kronor inom loppet av fem år.