Tror på ökad onlineförsäljning

Publicerad
2019-02-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Hela 3 av 4 svenska B2B-företag uppger att de inte har någon form av digital försäljning och samtidigt säger 6 av 10 företag, att de tror på en ökad digital försäljning mot företagskunder under kommande fem år. Detta enligt en undersökning från analysföretaget Novus, där 300 B2B-företag har intervjuats.

Men satsar inte
På frågan om företagen har några planer på att satsa på den digitala försäljningen svarar 6 av 10; nej. Trots det tror även 6 av 10 att det kommer öka.

– Ointresset för digital B2B-handel är förvånande, med tanke på hur mycket det pratas och skrivs om digital försäljning i B2B-segementet, säger Thomas Svensson på Svea Ekonomi, som står bakom undersökningen.
– De företag som säger nej till förändringar löper stor risk att bli omkörda av konkurrenterna och nya aktörer.

Över häften, 53%, av företagen säger att de inte har någon försäljning digitalt och menar att de inte heller vill sälja digitalt. När de blir tillfrågade varför de väljer bort digitalförsäljning, anser fyra av tio att deras erbjudande inte passar digitalt och lika många säger att det inte passar deras kunder.

Går bra just nu
Thomas Svensson menar att en tänkbar förklaring till den negativa inställningen kan vara den långvariga högkonjunkturen; affärerna går bra och företagsledningarna känner ingen press att rusta sig inför framtiden.

– Många ser förändringarna komma, men verkar sakna idéer om vad de själva kan åstadkomma för att hänga med, säger Thomas Svensson.

En sannolik anledning till att företagen ej rustar sig digitalt, kan vara att det krävs resurser i form av pengar och kunskap.

https://www.svea.com/se/sv/foretag/betallosningar/betallosningar-for-e-handel/b2b-rapport/