Delårsrapport från NWG

Delårsrapport från NWG

Publicerad
2018-12-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

När börsnoterade New Wave Group offentliggjorde den tredje delårsrapporten påvisas starka siffror. VD Torsten Jansson skriver i rapporten att tredje kvartalet blev starkt försäljningsmässigt, med en tillväxt på 17%.
När Torsten skriver om niomånadersperioden januari till september, ökade försäljningen med 10% till 4 347,2 miljoner kronor och vidare att koncernen kommer omsätta 6 miljarder kronor under helåret.
Segmentet Profil nådde under niomånadersperioden en positiv tillväxt med 15%, trots att Profil backade med hela 25% under tredje kvartalet.