Är det mycket nu, eller?

Är det mycket nu, eller?

Publicerad
2018-10-01
Skribent
Redaktionen

Sverige går på högvarv, trots ett något osäkert politiskt läge. De allra flesta företagen har minst sagt fullt upp. Visserligen har vissa branscher känt av en viss inbromsning, men i det stora hela är det fullt upp hos de allra flesta. Min bransch, som vi numera kallar produktmedia, har ungefär samma läge. Åtminstone när man träffar kollegor från olika landsändar på mässor och leverantörsträffar.

Det är mycket att göra, det är ett ständigt jagande och brandsläckande på alla håll och kanter. Samtidigt inser man att de som skryter mest, låter mest, bröstar upp sig mest, det är de som faktiskt inte har fullt upp. Ofta visar det sig i boksluten när året ska sammanställas och siffrorna redovisas offentligt på exempelvis allabolag.se. Känner man inte till att det enkelt går att kontrollera om man talar sanning eller inte?
Vad är det då som gör att vissa företag hela tiden har mycket att göra? Att vissa hittar bra kunder som ger långa affärsrelationer och som ger bra och långsiktiga affärer?
Vad är det som gör att flera relativt nystartade företag snabbt växer och kan skaffa sig en bra grund för framtida affärer? Inga lätta svar på dessa frågor, men jag har mina gissningar.

Jag har varit i den här branschen sedan hösten 1987. Då såg allt, precis allt, annorlunda ut. Produktutbudet, möjligheterna, ja, precis allt. Man faxade order till leverantörerna, skickade in original för tryck i pappersformat, ringde och bokade personliga möten och fyllde sin säljväska med produkter. Att på den tiden kallas väskdängare var ett vanligt begrepp, som många gärna lite hånfullt kommenterade.

Nu har vi hösten 2018, utbudet och möjligheterna idag är enormt mycket större. Idag går allt så mycket snabbare med de tekniska hjälpmedel som står till vårt förfogande. Vi förväntar oss blixtsnabba svar från både leverantörer och kunder. Om leveranstider för en order normalt låg på 4-6 veckor förr. Kräver nu de flesta att samma produkt ska fram på mindre än två veckor. Dels vill man inte binda kapital, utan verkligen fakturera kunden snabbt. Dels har vår bransch skämt bort kunderna att de inte behöver vara ute i så god tid som man behövde förr.

När det gäller kundmöten så har även det förändrats. Det personliga mötet har fått stryka på foten och istället sker allt mer kontakt och interaktion via mail och webben. I bästa fall via telefon. Det är lite för bekvämt för många att sitta på kontoret och invänta kunders förfrågningar, istället för att aktivt möta kunden, diskutera och göra kreativa lösningar. Det kostar på att besöka en kund, förbereda sig och planera. Det är alltid lättare att svara på ett mail.

De som gör en kombination av det gamla och de nya arbetssätten gissar jag blir framtidens vinnare. Visst innebär det en betydligt större arbetsinsats, men samtidigt får kunden också ett betydligt större förtroende för sin leverantör. Man bygger relationer och allt handlar helt plötsligt inte om priset. Fokus läggs på en lösning, en idé. Inte på ett pris.

För oss gäller samma sak. Vi värdesätter de leverantörer vi samarbetar med om de vill ge oss rätt verktyg, information och engagemang i vår relation. Om en produkt kostar några procent mer spelar ingen roll. Känslan av att ha en trygg och engagerad leverantör är värd långt mer än några kronor på sista raden.
Jag tror att de som väljer upplägget att kombinera personliga möten med ett aktivt digitalt användande, de kommer automatiskt också få betydligt mer att göra. Arbetsinsatsen blir helt enkelt betydligt mer krävande, men utfallet gissar jag blir betydligt mer givande.

Det gäller att välja sin väg hur man vill göra. Det är enbart du som ser till om du har mycket att göra eller inte.

Peter Johansson
VD/ägare Prevox Reklam