Kommande tillägg i producentansvaret

Kommande tillägg i producentansvaret

Publicerad
2018-07-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

I en ny promemoria förtydligar nu regeringen att det fulla ekonomiska ansvaret för avfall, ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. I promemorian föreslås bl a en mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper, att insamling i eller vid bostadsfastigheter ska bli huvudregeln.
Syftet med förslaget är enligt regeringen att göra det lättare att agera miljövänligt i vardagen. Förhoppningsvis förbättras servicen, då bostadsnära insamling blir norm och kraven förtydligas för producenterna.
I det föreslagna systemet får kommunerna endast samla in förpackningsavfall och returpapper om kommunen har ett avtal med det tillståndspliktiga systemet. Regeringen hoppas på ett tillståndssystem där både privata och kommunala aktörer verkar sida vid sida.

Enligt regeringen kommer det nya systemet också att skapa bättre möjligheter för uppföljning, då det införs en anmälningsplikt till Naturvårdsverket.

– Vi måste kunna återvinna smartare och då är förpackningsdesignen viktig. Vi förbättrar denna genom tydligare regler. Dessutom får producenterna, genom förtydligat ansvar, starkare incitament att själva förbättra designen, säger Karolina Skog (mp), miljöminister.

// Kjell Harbom, VD SBPR