Det tryckta mediet

Det tryckta mediet

Publicerad
2018-07-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

I en internationell studie med strax över 10 700 deltagare, från 10 olika länder, framkommer det att konsumenter uppskattar och litar på tryckta medier.
Ta e-böcker som ett exempel, som hela tiden är ett växande segment. Enligt undersökningen är det endast 9% som föredrar att läsa e-böcker, medan hela 72% säger sig helst läsa fysiska, tryckta böcker. Även 72% föredrar att läsa sina favorit-magasin i fysisk form. Tittar man på siffrorna för tidningar så är det över hälften, 55%, som vill läsa en tryckt tidning, hellre än på datorn eller i telefonen.

Sociala katastrofen
76% av alla svaranden anser att s k fake news är oroväckande och många har svårt att förlita sig på nyheter man läser på sociala medier som Facebook och Twitter; på Facebook delas det på bara en minut 2 460 000 inlägg och på Twitter skrivs det 277 000 inlägg under samma period.
Endast 24% säger sig lita på nyheter därifrån. Däremot är det 51%, alltså över häften, som svarar att de litar på nyheter de läser i tryckt media.
Annonser online står sig inte så bra heller, då 68% av de svarande globalt sett inte alls bryr sig om digitala annonser. 62% tycker till och med att digitala annonser är irriterande och orelevanta.

Undersökningen genomfördes 2017 av initiativet för grafisk kommunikation; Two Sides.

Läs rapporten (på engelska) i sin helhet på;
http://www.twosides.info/download/Two_Sides_Print_and_Paper_In_A_Digital_World_Global-Report_UK-Edition.pdf