Belyser namnet

Belyser namnet

Publicerad
2018-07-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Det var den 19 februari som Stockholmsföretaget Fox Design AB officiellt bytte namn till Fox Belysning AB. I praktiken innebär namnbytet inga större förändringar, förutom att företagets logotyp har justerats. Marknadsföringsmaterialet kommer successivt att bytas ut.
Fox Belysning har varit verksamma sedan 1978 och har under 40 års tid levererat belysning till bl a kulturminnen, byggnader och gator.