Avhandling om kemikalier i textilproduktionen

Avhandling om kemikalier i textilproduktionen

Publicerad
2018-06-20
Skribent
Redaktionen

Företag och inköpare av textiler har svårt att ta ansvar för hur riskfyllda kemikalier används längs med varukedjan, trots att många har goda intentioner. Detta visas i en ny avhandling från Natasja Börjeson, miljöforskare vid Södertörns högskola.
I avhandlingen Toxic Textiles – towards responsibility in complex supply chains, undersöks vilka möjligheter, hinder och utmaningar textilsektorn möter i arbetet mot ökad hållbarhet.
En av samtidens stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallvågorna av en globaliserad handel. Ett exempel är hanteringen av kemikalierisker, där textilbranschen har en tydlig utmaning.
Här är produktionen kemikalieintensiv och ofta spridd över flera kontinenter. Många företag och offentliga inköpare äger inte sin produktion, vilket leder till stora svårigheter när de ska ställa krav kring vilka kemikalier som används. Trots löften om giftfria kläder och hållbar produktion har tillverkare svårt att leva upp till vad de lovar.

Natasja Börjesons avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer, både privata och offentliga textilinköpare, arbetar mot ett ökat ansvarstagande för kemikalierisker längs med sina varukedjor. Hon vill fördjupa förståelsen för vad som händer när marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö och hälsorisker, från exempelvis kemikalier i textil.
Fokus ligger på svenska inköpare, såsom kläd- och textilföretag, offentlig förvaltning och andra inköpande organisationer.

– I frånvaro av en stark nationell eller regional lagstiftning blir det upp till aktörerna längs varukedjan, att själva komma överens om vad som kan anses säkert och vem som har ansvar för vad, säger Natasja Börjeson.
– Detta är komplicerat. Med en sådan stor mängd varor, företag, tillverkare och konsumenter inblandade samtidigt, blir det enkelt att lägga ansvaret på någon annan. Min avhandling visar att det är enormt svår för enskilda företag och inköpare att ta ansvar.

Den svenska textilbranschens engagemang och arbete i miljö- och kemikaliefrågor har ökat det senaste decenniet. Branschen ligger ofta före lagstiftningen. Natasja ser i sin avhandling behov av ökade styrmedel, samarbete och en ny syn på ansvar för att komma ännu längre i frågan.

– Många klädföretag i Sverige jobbar aktivt för att bli bättre. De utbildar sig i frågorna kring kemikalier i textil och det finns en samarbetskultur, där flertalet miljöorganisationer, forskare och myndigheter samverkar med företag och offentlig förvaltning, säger Natasja Börjeson.
– Dessutom delas erfarenheter om hur de bäst ska kunna bemöta sina utmaningar öppet, företag pressar kemikalietillverkare att framställa nya ofarliga kemikalier, samtidigt som de lobbar för en starkare lagstiftning. I vissa fall får de gensvar. Men utan en stark lagstiftning i ryggen och utan att äga sin egenproduktion är det ett svårt och tidskrävande arbete att genomföra.