Storsatsar i Sverige genom förvärv

Storsatsar i Sverige genom förvärv

Publicerad
2018-05-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Nonbye designar, utvecklar och tillverkar visuella kommunikationslösningar för företag i nästan alla branscher. Koncernen är idag representerad på alla de nordiska
marknaderna med huvudkontor och produktionsanläggning i Danmark. Utöver innovativa produktionsmetoder präglas företaget av ett modernt och fokuserat miljö- och hållbarhetstänk. Nonbye är även partner till Glimma; Global Image Management, som är en av världens största nätverk för visuell implementering av varumärken, med över 1 350 experter fördelade på över 400 företag spritt över fem kontinenter.

Marcus Nydén

Förvärvar Magnum Dekor
Hösten 2017 inledde Nonbye en satsning på den svenska marknaden, som hittills har gått klart över förväntan. Fokus har legat på marknad och försäljning, vilket har gett flera intressanta uppdrag.

– Det är framförallt vår kompetens inom designområdet, som väcker intresse och som har genererat ett flertal affärer.
– Förvärvet av Magnum Dekor innebär, att vi stärker oss ytterligare inom designområdet, men också att vi tillför kompetens inom projektledning som är en viktig komponent i vårt kunderbjudande, säger Marcus Nydén, VD för Nonbye i Sverige.

Magnum Dekor hör hemma söder om Göteborg och har drivits framgångsrikt av
Magnus Olsson under mer än 30 år. Företaget har framförallt gjort sig känt som
leverantör av design- och dekorlösningar till fordonsindustrin.

– Vi är kända för vår produktionskapacitet, men kanske framförallt för att vi har gått i spetsen i branschen när det gäller projektledning och design.
– Idag samarbetar vi tätt med våra kolleger i Danmark, för att utveckla rätt lösningar för våra svenska kunder, men med förvärvet av Magnum Dekor får vi den kompetensen även på nationell nivå.

– Vi är också mycket glada över att Magnus Olsson personligen kommer att fortsätta inom verksamheten, nu med fokus på just designområdet och affärsutveckling, vilket kommer att vara ett bra komplement till våra kolleger i Danmark, fortsätter Marcus Nydén.

Steg i rätt riktning
Nonbye har som mål för Sverige en fortsatt tillväxt, för att inom ett par år omsätta 50-70 miljoner kronor.

– Förvärvet av Magnum Dekor är ett steg i den riktningen. Satsningen på Sverige har tagits väl emot av marknaden; kunskapen om vårt erbjudande ökar successivt och vi har många spännande projekt i igång.
– Vi ser framåt med stora förhoppningar, avslutar Marcus Nydén.