Var är vi och vart är vi på väg

Var är vi och vart är vi på väg

Publicerad
2018-03-16
Skribent
Redaktionen

Så här i början av året kan det vara bra med lite tankar och reflektioner om Produktmedia-branschen och dess framtid.
Digitaliseringen förändrar världen fortare än någon annan teknisk innovation gjort tidigare i historien. Även om jag i höstas skrev om Johan Sundin, som hävdade att digitaliseringen är fett ute, så påverkar den utvecklingen i vår bransch radikalt och kommer så att göra lång tid framöver.
Allt går bara fortare och de snabba äter upp de långsamma, det är naturens vanliga gång.
Se bara internationaliseringen av vår bransch, på bara de 10 senaste åren. I dag är det inte vilken nation leverantören tillhör som avgör var ÅF köper sina varor. Är bara förutsättningarna de rätta; dvs produkt, pris, service, leveranstid mm, så kommer nationstillhörighet långt ner på listan.
Vi ser fler sk icke-profilföretag, som tar åt sig en större del av marknaden. Investerare som köper ÅF-företag, ofta flera företag och bildar nya grupperingar, som blir större och starkare än tidigare.

Tingstad Papper är en pappersgrossist som säljer lite profilprodukter av bara farten. De omsätter nästan 2 miljarder kronor, varav profilprodukter är 90 miljoner år 2016. Nu beräknas de landa på ca 100 miljoner 2017, när bokslut är klart. 90 – 100 miljoner är en riktigt stor ÅF i vår värld, hos dem bara ett komplement i sortimentet.

Jag skrev för 8 år sedan att Intersport kan bli en stor aktör i vår bransch, men där hade jag fel, där har inget hänt. Däremot börjar det röra på sig hos Team Sportia och Sportringen, som börjar tugga igång Produktmedia-försäljningen.
I leverantörsledet ser vi fler svenska leverantörer som vänder sig ut mot Europa och inte utan framgång. De nationalistiska och protektionistiska tankegångarna får vi slå ur hågen. Att stoppa den utvecklingen är som att försöka få floden Rehn att flyta åt andra hållet som min kollega, Manfred Schlösser, i Tyskland sa, där samma saker diskuteras.
Det är klart att människor reagerar olika, när deras vardag sakta, men säkert förändras. Oftast är det de som rullar upp ärmarna och jobbar in det nya i sina företag, som har störst chans att vända det nya till framgång.
En annan tendens som dykt upp de senaste 5 åren är nätaktörer, som upplevs som nya i branschen, men ofta är ett dotterbolag till någon etablerad ÅF eller för all del leverantör.
Den nya generationen inköpare hos slutkund har en helt annan syn på att köpa via nätet än vad många av dagens inköpare har. En större del av handeln kommer att skjutas över hit vare sig vi vill det eller ej.

Branschen ser inte alls ut i dag som den gjorde i mars 2009, när jag började på SBPR. På denna korta tid har den förändrats mycket och då tar jag inte i.
Sedan har vi det som ligger nära i framtid, som GDPR; den nya lag som ersätter PUL personuppgiftslagen, som träder i kraft redan 25 maj i år.
Där måste alla; tillverkare, ÅF, leverantörer och förädlare, gå igenom sina kundregister kund för kund och kolla att man inte har mer uppgifter om sin kund än vad lagen tillåter dvs vad som är absolut nödvändigt för verksamheten samt att se till att de uppgifter/register man har förvaras på ett säkert sätt.
Vi kommer också att få se fler kontroller och nedslag hos både ÅF och leverantörer från olika myndigheter gällande miljökraven på produkterna. Eftersom vi har så stort inflöde av produkter från Fjärran Östern, är vi intressanta att ha under uppsikt.

Utvecklingen går väldigt fort och vi vet av historien att det är inte de farträdda, som skapar framtiden.

 

Kjell Harbom
VD
SBPR
Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar