Att inspirera och utbilda i ett branschnätverk

Att inspirera och utbilda i ett branschnätverk

Publicerad
2017-12-15
Skribent
Redaktionen

Att Norden och Europa blir en allt mer gemensam marknad är en trend som pågått länge. Men nu tränger den allt längre in i näringslivets alla hörn och in på de lokala marknaderna runt om i Sverige. Tillsammans med kraftigt förändrade köpmönster hos kunderna, konsolidering mot allt färre tryckerier och de stora branschglidningarna – att allt fler företag erbjuder bredare tjänster – ställs det nya krav på dig som företagare i den grafiska branschen.

I och med detta måste också branschorganisationerna förändras och utvecklas – och det är precis därför som nätverket Grafkom från 2018 växer till en nordisk aktör med ökat fokus på kunskap och nätverk.

Lokal aktör – nordisk och europeisk konkurrens
Även om du är ett mindre företag på en lokal marknad kommer du möta allt hårdare konkurrens från de stora supereffektiva produktionsapparater. Onlinetryckerier lägger stora resurser på att slå sig in i de nordiska länderna – och man gör det med hjälp av små företag som har bra relationer med kunderna lokalt. Deras mål är att white label-lösningarna ska in hos alla mindre tryckerier och reklambyråer.

Är du en stor aktör räcker inte den svenska marknaden till utan du måste till slut titta utanför gränserna för att fylla upp den allt större och effektivare produktionsapparaten. Du verkar på en europeisk marknad med konkurrenter i länder som Tyskland, England … men även kanske också i till exempel Norge. Det finns inget som säger att det inte går att vara en global grafisk leverantör med utgångspunkt från Sverige.

Lokal närvaro för snabba leveranser kommer alla att behöva – och därför blir vikten av ett starkt nätverk större än någonsin. Det spelar ingen roll om du är en grafisk producent eller leverantör av material och service till maskiner – korta leveranstider på ett par timmar kommer att vara en del av dina tjänster. Detta kan ingen lösa själv utan ett stort nätverk av partners. Det är bland annat därför de stora onlinetryckerierna satsar så hårt på sina webbutiker som ges bort till lokala tryckerier – för att kunna ta hjälp av dem med snabba leveranser lokalt.

Framtidens företagsnätverk
Dessa trender – globalisering, stora produktionsapparater, förändrade köpmönster och breddade tjänster – gör att Grafkom har bestämt sig för att växa och satsa utanför Sverige. Vi vill hjälpa branschen med den kunskap och de kontakter man behöver för att överleva i framtiden. Detta tror vi måste göras även utanför landets gränser.
Med global och lokal branschkunskap i symbios kan vi tillsammans med branschen skapa ett nätverk för framtidens grafiska företag.
Detta är inget som görs över en natt utan kommer att kräva många små steg. Men med ett tydlig mål – att stärka de grafiska företagen, de grafiska produkterna och de tjänster som kan skapas runt dem.

Ett första led i satsningen är att starta grafkom.no – en tjänst med nyheter och inspiration för den norska grafiska branschen. Magnus Thorkildsen, idag VD för grafiska branschorganisationen i Norge, kommer tillsammans med Ola Karlsson driva grafkom.no.
Både Branschkoll och nystartade Branschkoll Promotion är en del av det nätverk som Grafkom bygger upp. Tillsammans siktar vi på att starta en internationell omvärldsbevakningstjänst inom ett par år.

Print Next – Nästa stora nätverksträff
I Sverige storsatsar vi på nästa nätverksträff genom att göra ett helt nytt event tillsammans med Grafiska Företagen. Framgångsrika Grafkom I/O, som haft över 150 deltagare på sex träffar i rad, tar en paus och ersätts av Print Next. På samma sätt pausar Grafiska Företagen sin Grafisk Dag och ersätter den med gemensamma Print Next i vår. Målet är att samla deltagare från hela Norden – och från trycksakens hela värdekedja.

Den 25-26 april kommer företag, som vill ta nästa steg, att träffas på The Winery i Stockholm. Print Next ska inspirera och utbilda och ge dig en unik möjlighet att nätverka med över 200 deltagare från branschen i hela Norden.

Magnus Thorkildsen
Ulf Sunnberg
Ola Karlsson

Tillsammans driver vi nätverket Grafkom och är konsulter inom affärsutveckling.