Behåll lugnet och arbeta vidare

Publicerad
2017-03-14
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

När världspolitiken är i full sving och det är osäkra tider för industrier runt om i världen, kommer 2017 utan tvekan att bli ett spännande år. På så sätt tror Don Feagan, President och Chief Operating Officer för skylt- och tryckbranschleverantören, SAi, att det erbjuder möjligheter, om vi behåller fokus.

Om det är någonting företag inte gillar så är det osäkerhet. När vi ser tillbaka på vad som ur ett politiskt perspektiv varit ett omtumlande 2016 på båda sidor om Atlanten, är det rimligt att säga att ingen kan förutse exakt vad som väntar oss när vi går in i 2017.

Med en ny administration som tillträder i USA, tillsammans med de potentiella konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU – och (för vissa) tvivel på organisationens möjlighet att överleva som helhet, är det inte förvånande att många experter är ovilliga att fastställa exakt hur saker och ting kommer att utvecklas de kommande åren. Låt oss heller inte glömma att, trots att de är på en nivå som många länder i väst skulle drömma om, Kinas sk minskade tillväxt till ca sex eller sju procent potentiellt skulle kunna påverka internationell handel och internationella ekonomier, vilket bara ökar osäkerheten och antalet om och men.

En sak är dock säker; vare du är en tillverkare eller serviceleverantör, är det dessa externa faktorer som påverkar bortom din kontroll.

Från Sais perspektiv handlar det utan tvekan om att fortsätta som vanligt. Vi är skyldiga våra kunder att se till att deras föränderliga behov fortsätter att tillgodoses. Att inte tappa sikte på sådana nyckelmål är lika avgörande när det gäller att säkerställa att fartyget är stabilt, som att vara pragmatisk inför den oundvikliga panikspridning som så ofta går hand i hand med osäkerhet.

För sju eller åtta år sedan ledde den finansiella turbulensen som branschen befann sig i till fallande intäkter och minskande investeringar. Men det var då. Från vår ståndpunkt och för många andra intresseföretag inom skylt- och tryckbranschen, vare sig det är OEM-partners, kunder eller konkurrenter, är det en allmän känsla av att affärerna är på rätt köl när vi tänker på året vi lämnat bakom oss.

Det har sannerligen varit en hälsosam nivå av flytkraft på många marknader i hela världen, inklusive Indien och Kina, där vi har sett vår verksamhet fortsätta gå bra. Även i länder som Brasilien, vars ekonomi för närvarande lider av ekonomiska problem i allmänhet efter flera år av mycket snabba framsteg, är det en allmänt spridd uppfattning att den sunda tillväxten återkommer på långsikt.

Kraftig ökning av teknik från nya, produktivitetshöjande lösningar
Ur ett teknikperspektiv, särskilt när det gäller hårdvara, har det varit en mycket positiv utveckling de senaste åren som gått hand i hand med en kraftig ökning av teknik. Detta bevisas av en mängd produktivitetshöjande lösningar bland dem Memjets Waterfall-teknik samt en skrivhuvudteknik med en fast enhet som t ex HPs PageWide-erbjudande. Dessa sk möjliggörare av ökad kapacitet från tillverkare är goda nyheter för oss mjukvaruleverantörer och för leveranskedjan som helhet, så vi välkomnar en sådan innovation och utveckling.

På SAi är vi medvetna om behovet av att anpassa oss efter förändring genom att erbjuda valmöjligheter som tillgodoser våra kunders olika affärsbehov. Detta visas av vår prenumerationsmodell som gör det möjligt för kunder, om de så önskar, att välja bort den traditionella inköpsmetoden och istället välja pay-as-you-go-åtkomst till vår mjukvara på månad-till-månad-basis. Denna metod är så populär att utöver att den är tillgänglig för vår Flexi-skyltmjukvara, så har vi just nu byggt ut modellen så att den nu inkluderar vår EnRoute CAD/CAM-mjukvara för CNC-routingapplikationer.

Hålla fokus på vägen framåt
När vi blickar framåt mot 2017, oavsett den politiska situationen runt om i världen, kommer vi att koncentrera oss på att möta våra kunders föränderliga behov och ge den supportnivå som de blivit vana vid. Det är faktiskt så att trots potentiella handelshinder i Asien, eller brist på tydlighet om reglerna och lagstiftningar förknippade med att bedriva affärsverksamhet i Europa, expanderar Sai för närvarande sina tekniska team och förbättrar säljsupporten i sådana regioner. Som jag nämnde tidigare, handlar det om att behålla fokus och säkerställa att vi är rustade för att arbeta effektivt med våra globala partners och för våra kunder.

Och vare sig du är en tillverkare eller leverantör av skyltar eller skylttryck, skulle detta vara mitt råd; trots det som händer i världen, håll fokus på din egenverksamhet, dina USP:er och se till att du tar hand om dina kunder.

Trots vår möjlighet att påverka politisk förändring i den riktning vi önskar, vad som händer efteråt, vare sig det är det önskade resultatet eller en besvikelse, är oftast utanför vår kontroll.

Omvänt finns det förändring som vi kan kontrollera och till och med välkomna. Just nu är det en fantastisk tid att bedriva verksamhet i denna bransch; takten i den tekniska utvecklingen och valmöjligheterna som dessa tekniker ger företag erbjuder oförutsedda möjligheter för dem som är beredda att ta vara på dem.