Scanpack blev succé

Publicerad
2016-03-02
Skribent
Redaktionen

Svenska Mässan kunde visa upp ett toppresultat för Scanpack och de två övriga fackmässor, som man genomfört i Göteborg under hösten 2015.
Exempelvis sammanfattas Scanpack, som en supermässa med ökat antal besökare, fler internationella deltagare och helnöjda utställare. De övriga två fackmässorna, Kvalitetsmässan och Swedental, ökade också sina besökarantal.

– Efter höstens tre genomförda fackmässor ser vi ett trendbrott på främst besökarsidan. De här tre mässorna representerar vitt skilda branscher, som alla står inför olika utmaningar.
– Därför är det extra roligt och betydelsefullt, när vi kan konstatera att våra mässor och mötesplatser är arenor, för att skapa affärsmöjligheter och relationer och att det personliga mötet är oöverträffat, säger Ulrika Liss-Daniels, VD på Svenska Mässan Mässor och Möten AB.

När det gäller Scanpack sammanfattar Svenska Mässan 2015 det så här;
13 483 fackbesökare = ca 700 fler än 2012 och en ökning med drygt 5%. Nettoyta på 17 700 kvm, alla mässhallar utnyttjades fullt ut.
Stort internationellt inslag, av årets ca 500 utställare kom 220, närmare hälften, från andra länder än Sverige. Totalt var 31 länder representerade

hållbarhet i fokus på Scanpack