Print tappar och digitalt ökar

Publicerad
2016-03-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under helåret 2015 har medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökat marginellt med 0,1%, jämfört med 2014. Under december 2015 minskade medieinvesteringarna med 17,4%, jämfört med samma månad föregående år.
Totalt förmedlades under december drygt 800 miljoner kronor och totalt för helåret 2015 omkring 13 miljarder kronor.

Under hela 2015 ökade medieinvesteringarna bara med 0,1%. De mediekategorier, som har haft störst tillväxt under året, är de digitala kanalerna, som totalt ökade med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20%. Bland enskilda medier är vinnarna 2015; Internet, Bio, Utomhus/Trafikreklam samt Sök.
De mediekategorier, som under helåret 2015, uppvisar störst negativ tillväxt återfinns
inom Print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med 35%; året innan var minskningen 18%.
Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har under helåret minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15%. Den enskilt största mediekategorin, TV, har
tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1%.