Ambitioner för en hållbar framtid

Publicerad
2015-11-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Den ledande leverantören av förpackningsmaterial och -lösningar, BillerudKorsnäs, lanserade sin första varumärkeskampanj någonsin i våras. Kampanjen kom i första hand att rikta sig till kunder och kunders kunder och syftade till att tydliggöra företagets ambition, öka varumärkeskännedomen och att positionera varumärket längre fram i värdekedjan.

– BillerudKorsnäs har funnits i 2,5 år och vi känner oss mogna att kommunicera vår övergripande företagsambition mer explicit än vi har gjort hittills.
– Vi utvecklas från Billerud och Korsnäs, två pappers- och kartongtillverkare, till en leverantör av material och lösningar till varumärkesägare och detaljhandel, säger Per Lindberg, VD BillerudKorsnäs.

Kampanjen kommer att utgå ifrån artiklar, exempel och referensuppdrag, för att illustrera och förtydliga grunddragen i företagets ambition. Begreppet; Utmana det konventionella för en hållbar framtid, inrymmer både en ambitiös innovationsagenda så väl som ett förstärkt fokus på hållbarhetsfrågor; teman som kom att vara centrala i kampanjen.

– Vi vill, att publiken ska associera oss med nytänkande och smartare förpackningslösningar med ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar.
– Vi tror, att det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att visa vad vi har uppnått och insett de senaste åren samt ge målgruppen en försmak av vad som komma skall, säger Peter Malmqvist, marknadsdirektör, BillerudKorsnäs.

SM515-Ambitioner-för-en-hållbar-framtid-b417674eb80eee82_org