Bra år för sponsring och events

Publicerad
2015-09-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

År 2014 blev ett bra år för sponsring och event. Sponsringen ökade med 2,3% och omsätter 6,7 miljarder kronor. Sponsringsintäkterna uppgår under 2014 till 10% av de totala reklaminvesteringarna. Events ökade med 6,3% och omsättningen är nu knappt 6,8 miljarder kronor.

Liksom tidigare år domineras sponsringsintäkterna av idrottsorganisationerna, ca 75% av sponsringsinvesteringarna går till idrotten. Social och kultursponsring får nöja sig med att endast stå för en fjärdedel av sponsringsinvesteringarna.

Under 2014 utvecklades företagsinterna event bäst; tillväxten uppgick till knappt 17% jämfört med 2013. Under en längre tid har sponsring och event utvecklas positivt och växer snabbare än övrig marknadskommunikation. Det är historiskt, var tionde reklamkrona tillfaller nu sponsring.

Branschen; Produktmedia, har också ökat, även om det inte är mycket; från 7,8% till 7,9%, men det är på rätt väg till skillnad från många andra konkurrerande media.
Detta ska jämföras med många andra som tappar, då får man större respekt för ökningen. TV-reklam har i dag 8,6%, Dagspress 8,5%, Direktreklam 5,4%, Gratistidningar 3,5% och Övriga tidningar 2.2%.
Internet och mobiltelefonreklam tillhör nu de stora med 16% av reklamkakan