Besvikelse bakom Sveriges första FDM-maskin

Publicerad
2015-06-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

I augusti i år lanserades ZYYX – den första svenskutvecklade 3D-printern med FDM-teknik. Bakom utvecklingen står företaget Magicfirm Europe AB, som drivs av civilingenjören Mats Moosberg. Idén till produkten kom ur något, som närmast kan beskrivas som besvikelse över hur dåligt de dåvarande skrivarna fungerade.
Det skriver Mattias Kristiansson på nyhetssajten 3dp.se

– Jag köpte en 3D-skrivare för ett par år sedan och kunde konstatera att den inte var bra, säger Mats Moosberg.
– En sak jag upptäckte, är att de stinker, det luktar mycket om dem. Det är bakgrunden till en av de saker, som skiljer vår maskin mot konkurrenternas. Den har ett inbyggt system för att ta hand om ångorna, som uppstår under produktion.

– En annan sak jag kunde konstatera var, att många gånger handlade utskriftshanteringen om ren trial-and-error; ibland blev det bra, men allt som oftast uteblev resultatet och det var bara att starta om.

Automatisk kalibrering
ZYYX slåss främst på konsumentmarknaden mot produkter, som Makerbot Replicator och 3D Systems Cube. Det finns dock ett antal unika funktioner i maskinen, som är sällsynt i detta produktsegment. En sådan är automatisk kalibrering av byggplattan; något som ska garantera korrekt produktion från start.

– Den absolut viktigaste komponenten, för att få god vidhäftning mellan modell och platta, är att du har ett kontrollerat avstånd mellan munstycke och byggplatta, och att du har det över hela plattans utbredning, säger Mats Moosberg.
– Maskinen kommer helt färdigkalibrerad.

– Vår 3D-printer har en helt automatisk injustering av byggplattan, säger Mats Moosberg. Före varje utskrift mäter 3D-printern in byggplattan på tre punkter. Sedan kompenserar den aktivt och i realtid för eventuell lutning, som kan finnas och gör det över hela ytans utbredning.

Luktfri lösning
Det finurliga luftfiltersystemet ska begränsa de plastångor som uppstår under produktionen.

– Konceptet med filtreringen fungerar genom att maskinen hålls vid ett svagt undertryck, säger Mats Moosberg.
– Undertrycket gör att byggkammaren inte behöver vara lufttät. All luft, som lämnar maskinen, gör det genom en filterkassett med aktivt kol.
3D-printern har även en byggyta i form av en glasplatta, som är laminerad med en plastbeläggning. Denna är framtagen, för att ha god vidhäftning för de material som maskinen kan köra.

– Sedan har vi även gjort förändringar i skrivhuvudet, så att vi undviker att detta sätter stopp. Vi har märkt att matarmekanismen ofta blir varm, vilket gör att materialet kroknar, innan det når munstycket.
– Vårt munstycke är termiskt isolerat från matarmekanismen, så att man bara får marginell värmevandring mellan matning och munstycke, vilket minimerar risken för produktionsstopp.

Välj material själv
Eftersom maskinen bygger på FDP-teknik, eller FFF, Fused Filament Fabrication, som det också heter, använder man filament, plasttråd på rulle. ZYYX kör med 1,75 millimeters tråddiameter. Systemet är helt öppet, vilket innebär att som användare väljer man själv material. Man kan dock få lite goda råd på vägen.

– Vi har tagit fram profiler för ABS, PLA, PET och PPE, säger Mats Moosberg. Men vi har användare som testat andra, udda material.
– Vi har sett till att maskinen har en bred kompatibilitet med de plaster, som finns på marknaden.

Studenter får tillgång
Målgruppen är inte bara privatperson. Många av de svenska användarna kommer från områden, som utbildning och industridesign. Exempelvis använder Teknisk Fysik på Chalmers flera maskiner för sin grundutbildning för civilingenjörer. Genom ett samarbete med Göteborgs Tekniska Gymnasium har även gymnasiestudenter tillgång till ZYYX-maskiner.
Försäljningen sker via webbshop och återförsäljaren Creative Tools.

Besvikelsen bakom sveriges första FDM-maskin