Tyst bilderbok ger färre olyckor

Publicerad
2015-05-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCCs egna byggarbetsplatser. Nu trycks boken i nya upplagor och blir tillgänglig för en stor del av den svenska byggbranschen.

– Den här boken är en fantastisk trycksak, som når ut till alla oavsett språk. Boken ger oss ett ypperligt tillfälle att visa branschgemenskap i den viktiga säkerhetsfrågan, säger Petra Flyborg på Sveriges Byggindustrier.

Den kallas Tysta boken och är så liten att den får plats i en ficka. Med tydliga bilder visar den hur man jobbar säkert på byggarbetsplatser. Eftersom boken helt saknar text kan informationen nå samtliga som jobbar på en byggarbetsplats, oberoende av vilket språk de talar.
Olyckorna på NCC-arbetsplatserna har minskat med 40% sedan 2011, delvis som en följd av Tysta boken. Under förra året delades den ut till samtliga 18 000 medarbetare i de sju länder NCC är verksamt i. Den första upplagan på 20 000 exemplar är nu slut. Kring årsskiftet trycker därför NCC boken i ytterligare 10 000 exemplar.

NCC:s concept Silent Book for safety for all employees

NCC:s concept Silent Book for safety for all employees