Elektrisk asfalt för el-bilarna

Publicerad
2015-05-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Dagens elbilar kan köra begränsade sträckor utan att behöva laddas, i snitt ca 17 mil. Det har givit upphov till begrepp som räckviddsångest och kan utgöra en käpp i hjulet för elbilarnas framfart.
Detta uppmärksammas nu av KTH-forskarna Nicole Kringos och Feng Chen. De arbetar med att lösa de frågor, som finns runt hur själva asfalten kan elektrifieras. Det vill säga att se till att elbilar kommer att kunna laddas trådlöst samtidigt som de körs.

– Vår forskning handlar inte om elektriska vägar i form av räls eller spår i vägbanan, utan allt är inbäddat i asfalten, berättar Nicole Kringos, universitetslektor och vetenskaplig ledare för kompetensforskningscentret Road2Science på KTH.
– Teknikkomponenterna i sig existerar till största delen redan, fortsätter hon, men det finns en rad mycket intressanta spörsmål som kräver svar.

Exempelvis måste asfaltens hållbarhet förbättras jämfört med idag, för att förebygga skador som kan göra att vatten sipprar ner till den elektroniska utrustningen.

– Elektricitet överförs via ett elektromagnetisk fält, sk induktion. Så vi måste använda ett stabilt asfaltmaterial som inte stör ut detta fält, men också ta hänsyn till faktorer som snö, säger Nicole Kringos.

– En sak som måste ses över är hur väggunderhållet ska genomföras, när vägarna är elektrifierade. Det ställs helt nya och komplexa krav på den biten, säger forskarkollegan Feng Chen.

Han tillägger, att framtidens asfaltvägar kommer att vara betydligt smartare än dagens dito. Förutom att ombesörja laddning av elbilar, så ger elektrifierad asfalt bättre möjligheter för sk Vehicle-to-infrastructure communication (V2I), det vill säga förarlösa bilar och för att samla in solenergi.

Elektrisk asfalt för el-bilarna