Ingenting är längre som förut

Publicerad
2015-02-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

Ibland är det svårt att förstå och ta till sig vad som händer och sker i vår omvärld. Det gäller inte minst grymma krig, omänskliga terrordåd och politisk instabilitet; något som tycks krypa allt närmare oss. Om det stormar ute i världen, så har vi också lite dyningar på hemmaplan.

Politikerlöften om avgång blir hot om nyval som utmynnar i en besynnerlig överenskommelse som omintetgör all politisk opposition, utan förenar istället nästan alla partier i en slag ohederlig allians … sett ur ett demokratiskt perspektiv.

För visst skulle det vara bra med ett nytt val året efter valåret. Det blir till och med bättre än förr då vi hade val vartannat år. Våra politiker skulle väl kunna slå till med ett val om året. Tänk vad det skulle betyda i affischer, foldrar, kampanjmärken och dekaler, profilkläder av allehanda slag, ballonger, kaffemuggar och jag vet inte vad. Då kan vi prata om en progressiv, framåtsyftande näringspolitik som heter duga.

Fast egentligen har vi kanske inte tid med det. Jag tänker på alla mässor, kickoffs och roadshows som vi måste springa på. Kärt barn har många namn heter det och det stämmer väl in på mässfenomenet, för finns det något som branschfolk har åsikter om så är det mässor; för många mässor, fel platser, för lite folk, för få aktiviteter, för dyrt och för lite nyheter; det är vanligt förekommande synpunkter. Fast lyssnar man kan man också höra andra kommentarer; fler mässor på fler platser, inte så mycket kringaktiviteter utan prioritera business i montrarna, kostnadseffektivt sätt att möte gamla och nya kunder … som sagt kärt barn.

Intressantare blir det om man försöker sätta mässorna och nuvarande rollfördelning i ett teknologiskt framtidsperspektiv. Kommer de digitala möjligheterna att skapa förutsättningar för annorlunda virtuella mötesplatser och arenor? Kommer globaliseringen att initiera och intensifiera handeln och affärer mellan parter som tidigare inte haft med varandra att göra?
När fokus riktas mot CSR-frågorna och mot miljö- och energiaspekterna; kommer det att förändra vårt sätt att göra affärer? Kommer våra kunder och slutligen konsumenterna att agera annorlunda?

Jag hoppas det, för annars skulle utvecklingen stanna upp och samhället stagnera. Förändringar är en förutsättning för utveckling och utvecklingen innebär att man måste anpassa sig, förnya sig och våga pröva det man hittills inte prövat. Samtidigt måste vi sätta mjuka värden som etik och moral, medmänsklighet och tolerans, hänsyn och respekt i högsätet, annars kommer mycket att kunna gå snett. Förändringar är nödvändiga, men alla förändringar är inte självklart till det bättre. Därför måste vi prioritera med förstånd och insikt.

Ingenting är längre som förut och det ger oss nya möjligheter att göra tillvaron ett snäpp bättre för oss alla. Om vi hinner för alla mässorna … vi ses på Sign & Print.

SM ledare

Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare