CSR blir allt viktigare

CSR blir allt viktigare

Publicerad
2015-02-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Runt 2 000 svenska företag kommer att beröras när EU:s CSR-direktiv ska implementeras i svensk lag. Det uppskattar Justitiedepartementet i sin promemoria om direktivet.

– Det här kommer att få enorm effekt. Förslaget innebär att idén om självreglering, som CSR egentligen är, har tagit slut. Och det är bra, för våra undersökningar visar att det saknas kompetens kring de här frågorna i Europa och att många företag säger en massa saker och gör något annat.
– Jag tycker att man har lagt ribban på en rimlig nivå till att börja med, säger Ola Löhman, talesperson för CSR Sweden.

I promemorian föreslås bl a att hållbarhetsrapporten ska granskas av företagets revisor och företaget ska redovisa sin policy i hållbarhetsfrågor och resultatet av riktlinjernas tillämpning.
I promemorian föreslås också krav på att hållbarhetsrapporten ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen eller inom sex månader.

– Det, hoppas jag, kan driva på utvecklingen mot en integrerad redovisning. Förslaget säger från politiskt håll att hållbarhet är finansiellt viktigt och nu blir det inte längre upp till företagsledningar att säga det.
– Men vi i Sverige är så fixerade vid redovisning. Den verkliga effekten är att detta kommer tvinga företag att agera och höja sin kompetens för att leva upp till kraven.

Vi i SBPR vet, att CSR blir viktigare och viktigare, vilket också syntes i prisutdelningen av PromotionBiet, där CSR vägde tungt i juryns bedömning av pristagarna.

 

Kjell Harbom
VD SBPR