Att påverka och påverkas

Publicerad
2015-02-10
Skribent
Redaktionen

Man har genom alla tider haft behov av att tillhöra något. Symbolerna har varierat från fanor, till uniformer och dagens växande trend med supporterprylar och varumärken. Trenden är likadan inom vårt beteende med kopplingar från samfund och föreningar till dagens digitala nätverk som Facebook, Instagram och Linkedin. Syftet är i grunden detsamma; träffa andra som har samma intresse och tillsammans hjälpa varandra att utvecklas och därmed också visa vem man är.

Att vara med i Fespa innebär att man tillsammans med många andra i vår bransch verkar för att vår vardag ska bli lite enklare. Våra marknadskanaler optimeras, vårt regelverk förenklas och våra kunskaper och färdigheter får chansen att utvecklas. Mässorna som vår huvudorganisation anordnar är marknadsledande och ofta centrala för investeringar i ny utrustning och insyn i nya innovativa produkter och idéer. Våra företrädare förhandlar för hur vår försäljning och våra inköp ska regleras i
gemensamma villkor samt genom vår koppling till Svenskt Näringsliv hur lagar och regler kan påverka vår verksamhet. Vid våra möten får vi nya kunskaper genom attraktiva föredragshållare och inte minst genom att dela erfarenheter med varandra när vi umgås. Här knyts även kontakter som gör att vi kan erbjuda våra kunder nya produkter och tjänster där vi kan utnyttja våra resurser optimalt. Att du dessutom kan visa att du är en seriös aktör på marknaden genom att vara en del av ett ledande
nätverk hjälper dig varje dag i möte med kunder, leverantörer och myndigheter.

Någonting vi i Fespa brinner starkt för är mötet med unga människor som söker sig till branschen och då menar vi tryckt kommunikation i sin vida mening. Ett evenemang där vi får utlopp för det är vår årliga Screen-tävling bland landets designskolor som hittills utmynnat i femton års affischproduktion på alla möjliga fantastiska teman. I år utvidgar vi tävlingen med tryck på t-shirts för att ännu bättre
spegla föreningens medlemskår som utvecklats stark åt detta håll de senaste åren. Projektet är mycket långsiktigt och syftar till att ge varje ny generation designers ytterligare ett skäl att tänka tryck när kommunikation verkligen ska betyda något.

I vår arrangerar vi med våra nordiska kollegor ett spännande möte i Köpenhamn i slutet av mars där vi kommer att ta del av intressant information från kunder till branschen och lära mer om deras krav på tryckerierna i framtiden. Vi kommer också som inspiration få följa samtal mellan tryckerier som lyckas väl trots, eller tack vare, en tuff marknad som är under konstant omvandling. Denna Fespa Nordic Congress kommer att vara öppen för alla grafiska företag, hoppas vi ses i Köpenhamn!

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida www.fespa.se

SM115 Kaj Flick Fespa Sweden
Kaj Flick
Fespa Sweden