Ökad efterfrågan på variabel etikettproduktion

Publicerad
2013-12-17
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Print & mer

BEAB har närmare 35 års erfarenhet av etikettproduktion; från systemlösning till färdig etikett och här finns den erfarenhet som krävs för att läsa av kunders efterfrågan. Eftersom de variabla önskemålen blivit allt fler, så blev valet av en utökad digital etikettproduktion på rulle naturligt.

– Vi har sett att print med variabla önskemål ökat stadigt. Därför har en rullbaserad digital produktion känts allt mer naturlig för att vi ska kunna svara upp till detta, berättar Ulf Nordgärd, VD vid BEAB.

– Som helhetsleverantör inom området har vi förstås följt utvecklingen. Vi ser ordningen som att det börjar med en efterfrågan som vi sedan ska kunna besvara, istället för att tvärtom behöva fylla en befintlig produktionsenhet. På så vis blir vi mer lönsamma, menar Ulf Nordgärd.

Efter en gemensam helhetsbedömning av alternativa lösningar för digital rullproduktion föll valet på HP Indigo WS4500.

– Med vårt systemtänkande i grunden och efter en sammanvägning av, för oss avgörande faktorer, föll valet på HP Indigo. Helhetsbedömningen är att den lösningen lämpar sig bäst i flödet, avslutar Ulf Nordgärd.

SM613 Ulf Nordgärd, VD vid BEAB ulf_produktion (3)
Ulf Nordgärd