Inte sämre – bara annorlunda

Publicerad
2013-12-23
Skribent
Eric Windahl

Det har under året skrivits en del negativt i press och media om profilbranschens utveckling. Jag skulle vilja ge en annan bild av branschen än den som ibland framställs.

Efter två år som ansvarig för Sandryds ser jag utvecklingstrender och förändringsmönster i vår bransch som jag skulle vilja delge Er. Med min 10-åriga bakgrund som VD för ett företag i den starkt konsoliderade industriåterförsäljarbranschen har jag fått värdefull erfarenhet av hur en bransch kan förändras i grunden.
Trots den tuffa konjunkturen som vi alla upplever är min bedömning att den totala nordiska textila profilplaggsmarknaden inte har minskat i den grad som målas upp. Den minskning som vissa aktörer upplever beror främst på branschglidningar och att traditionella affärsmodeller håller på att utmanas. Det finns inte färre slutförbrukare som behöver våra plagg, men de köper kanske dem via andra kanaler?

Branschfaktorer som orsakar förändring
Det är inte längre självklart att en slutkund idag köper sina plagg via en profilåterförsäljare. Det finns många alternativa kanaler för slutförbrukarna att vända sig till, som dessutom stärkt sina positioner inom profilkläder väsentligt de senaste åren; sporthandelskedjorna, bygg- och industrivaruhus, internet eller till och med direkt från producenter i Asien. Den traditionella grossist- och återförsäljarrollen är under utmaning och måste förändras.

Jag ser ett antal faktorer som påverkar vår bransch påtagligt såsom; ökad e-handel, ökad fokus på CSR och miljörelaterade frågor, ökade krav på sortimentsförnyelse, centralisering av lager och logistikverksamhet. Traditionella affärsmodeller utmanas och förändras.

Grossister och återförsäljare kommer att behöva tydliggöra sin roll och öka sitt förädlingsvärde för att möta slutförbrukarnas krav på färre och bättre leverantörer. Alla icke värdeskapande led i värdekedjan behöver minimeras för att öka effektivitet och möta slutkundens krav på lägre totalkostnad. Tillför man som företag inget värde i värdekedjan har man inget berättigande på sikt. Samtidigt tror jag att de olika leden i värdekedjan skulle må bra av att bejaka varandra och de värden man de facto tillför. Inköpsmönstren skulle sannolikt förändras ganska mycket om alla baserade sina inköpsbeslut på totala inköpskostnaden inklusive inköpssärkostnader i stället för att, som många gånger sker nu, bara fokusera på inköpspris.

Från leverantör till affärspartner
På Sandryds har vi under de senaste åren fokuserat på att lämna rollen som ”lagerhållande grossist” till att bli en affärspartner som ytterst levererar förutsättningar för lönsamhet. Det gör vi genom att vara leverantör av kläder och en mängd värdeskapande tjänster till våra återförsäljare. Webhandel, egna hemsidor, loggoapplicerare, sortimentsförnyelse, CSR- och miljöarbete, produktfilmer, offerthantering, lagerhållning mm ger förutsättning för lönsamhet och ökad konkurrenskraft för våra återförsäljare. Vi supportar våra återförsäljare att göra bättre och effektivare affärer genom att tillföra värde till slutkunderna inom de områden som vi bedömer viktiga. Vi ser en tydlig tillväxt bland de av våra kunder som jobbar med vårt koncept och använder våra tjänster fullt ut. Detta har skapat tillväxt för oss och vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi tolkar marknadskrafterna rätt.

Samarbete ger konkurrenskraft
Samarbetet och integrationen mellan producenter-grossister-återförsäljare måste utvecklas och vi behöver arbeta mer tillsammans för att öka vår gemensamma konkurrenskraft. Inom industriåterförsäljarbranschen har i princip grossist- och återförsäljarledet konsoliderats till ett led (jämför med t ex Ahlsell och BB Tools). Håller detta på att ske i vår bransch också? Ja, det är svårt att hitta ett mer fragmenterat område än just profilplaggsbranschen, så behovet och utrymmet finns definitivt.

Framtidens vinnare är de företag som inser att slutkunden handlar sina varor av de som tillför och levererar mest värde. Det gäller inte bara vår bransch, utan alla. Förr eller senare.
Sandryds försäljning var all time high i oktober. Vi ser mer ljus och möjligheter än mörker och hot framöver!

SM813 Sandryds JonasCedås (3)
Jonas Cedås
VD Sandryds