Från NSF till Fespa Norge

Publicerad
2013-12-18
Skribent
Eric Windahl

Norwegian Spesialtrykkeres Föreningen har bytt namn till Fespa Norge. Det hände på föreningens senaste möte tidigare i år. Beslutet var enhälligt .
Den främsta anledningen till att man ville ändra sitt namn, var för att anpassa organisation och medlemmar till medlemskap den internationella föreningen Fespa.

Fespa Norge har nu lanserat den nya hemsidan www.fespa.no. Organisationen bygger på ett neutralt sekretariat, som sköter den dagliga verksamheten. Sekretera-ren rapporterar till styrelsen, som under 2013 består av;

Olav Skilbred, ordförande Barra AS
Morten Emanuelsen, vice ordf. Megaprint AS
Kirsti Ekren, styrelsemedlem Atelier Ekren AS
Knut Ivar Andersen, styrelsemedlem Kraftex AS
Bjørn Johannessen, suppleant Seriprint AS