Uppåt för byggindustrin

Publicerad
2013-11-19
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Nya Karolinska i Solna norr om Stockholm är ett jätteprojekt som rullar vidare och bidrar till att det offentliga lokalbyggandet ökar både i år och nästa år.

– Låga investeringar i infrastruktur drar ner anläggningsbyggandet som varit riktigt dåligt i år och 2014 ser ut att bli lika svagt. I stället är det bostadsbyggandet som blivit något av motor i det svenska byggandet, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Ungefär 25 200 bostäder kommer att börja byggas under 2013, enligt nuvarande bedömningar. 2014 stiger antalet ytterligare något – till ungefär 26 300, enligt Sveriges Byggindustrier. Jämfört med de dryga 21 000 bostäder som började byggas år 2012 ser det bra ut, men jämfört med behoven handlar det närmast om en katastrofalt låg nivå.

– Kortsiktigt är det framför allt hushållen som visar störst optimism. Sänkta inkomstskatter, låga bolåneräntor och en förbättrad arbetsmarknad gör att hushållen vågar lätta på plånböckerna säger Johan Deremar.
– En förväntad global tillväxt gör också att vi räknar med att exporten, som haft en svår tid, kommer att skjuta fart igen nästa år. I våra prognoser räknar vi med att politikerna löser de ekonomiska problemen i USA. I annat fall blir bilden en helt annan och betydligt mer bekymmersam.

2012 uppgick den sammanlagda investeringsvolymen i det svenska byggandet till drygt 290 miljarder kronor. Sveriges Byggindustriers samlade bedömning är nu att 2013 kommer att innebära en minskning med en procent, men att byggandet skjuter fart igen under 2014 med en ökning på ungefär två procent.

Byggarbetare-på-arbetsplats