Tufft för medieinvesteringarna

Publicerad
2013-06-27
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar för mars månad en fortsatt tillbakagång jämfört med samma månad föregående år. Även för det första kvartalet totalt sett backar medieinvesteringarna med nästan 12%. Investeringarna backar på bred front och de enda mediekategorier som uppvisar tillväxt under årets första kvartal är bio, sök och Internet. Totalt förmedlades under mars månad drygt 1,1 miljarder kronor.

Samtliga printkategorier fortsätter att backa kraftigt och mest förlorar landsortspress med drygt 33%. Den största mediekategorin TV backar med drygt 8% i mars och med nästan 15% för första kvartalet jämfört med samma period förgående år.
Medieinvesteringarna i DR/annonsblad krympte med 21% i mars och har hittills i år backat med 15%. Även mediekategorin utomhus accelererar tappet i mars månad och backar med nästan 12% och har hittills i år backat med nästan 10%. Värre är då tappet för radio som backar med drygt 19% i mars och 6% hittills i år.