Ökade FoU-medel

Publicerad
2013-06-17
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

SCBs prognos över medel till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 31,5 miljarder kronor 2013, vilket motsvarar 3,8% av statsbudgeten.
Prognosen visar att FoU-medlen minskar med ca 100 miljoner kronor jämfört med förra årets prognos, räknat i 2013 års prisnivå.