Gästkrönikan – Tryck kapitaliserar dina varumärken

Publicerad
2013-06-28
Skribent
Josefin Nässlander

Den grafiska branschen går på högvarv. Aldrig förr har det varit så stor aktivitet hos landets grafiska företag; produktionsbolag i trycksakens värdekedja. Och det behövs sannerligen eftersom branschen aldrig förr har utmanats så hårt som idag.
För att fortsätta spela en självklar roll för alla marknadsförare och kommunikatörer finns självklart många olika vägar att gå. Jag tror att en väg är att göra följande tre saker.

För det första börja fokusera mycket mer på att utveckla nya koncept för kunderna. Det finns enorma möjligheter att utveckla nya tjänster med hjälp av tryck på olika material som grund. Just nu växer det snabbt fram nya företag som tar plats i den grafiska branschen. Känner du till företag som Postify, Source Logistic och Promobucket? De är alla start-ups i grafisk bransch som utnyttja möjligheterna som tryck på fysiska material för med sig.

Även om volymerna i branschen minskar så betyder det inte att kunderna väljer bort tryck. Stora digitala succéer väljer att tjäna ännu mer med hjälp av tryck. Varför har annars Rovio, bolaget bakom Angry Birds, gett ut en 96-sidig kokbok? Samma företag säljer miljontals tryckta T-shirts varje månad. Tryck hjälper företag att kapitalisera på sina varumärken helt enkelt.

Det finns också en ökande utveckling inom sk industriellt tryck som fler borde ta del av. Bildskärmar, solpaneler, förpackningar, elektroniskt tryck, etiketter, 3D-tryck och interaktiva trycksaker i små och stora format kommer i framtiden att samsas med helt digitala lösningar. Den som förstår hur och varför kommer att kunna utveckla sin affär att bli lönsam inom detta område. Nuvarande kunskap används för att utveckla nya tjänster.

För att helt kunna fokusera på att utveckla nya idéer och sälja dem så måste man först bli av med en del av de problem som finns i den dagliga verksamheten och som är kopplade till den egna produktionen.

För det andra måste man därför anpassa sin verksamhet till att bli en mycket mer snabbrörlig enhet. Den snabba utvecklingen inom kommunikationsområdet gör att företag måste kunna ställa om snabbare än någonsin tidigare. Större investeringar måste skrivas av snabbt och många av de som fokuserar på produktion av trycksaker – i både stora och små format – måste börja lägga ut större delar av sin produktion på någon av de största aktörerna. I många fall kommer jobben dessutom att gå genom helt digitaliserade förmedlare.

Det är bara ett fåtal som kan lyckas med bedriften att bli någon av de största. Det viktiga är kunden – inte att ha egen produktion. Klarar man av detta har inte heller storleken någon betydelse – det är lönsamheten som är viktig. Det finns redan många exempel på små företag som är långt mycket mer lönsamma än de större branschaktörerna.

Genom att ta bort stora delar av sin egen produktionskapacitet frigörs kraft till produkt- och tjänsteutveckling. Detta är en stor mental utmaning och för att klara av den måste man se sig själv som en ny typ av aktör.

Det tredje saken man måste göra blir därför att se sig själv som en självklar och helt integrerad del av kommunikationsbranschen. Först då kan man förstå kundens behov och marknadens utveckling. Det betyder inte att man ska göra allt men tillsammans med reklam-, medie- och PR-byråer, IT- och telekomföretag, pappersbruk och andra materialföretag kan man skapa lösningar som hjälper kunderna att nå ut med sina budskap.

Ola

Ola Karlsson
Grundare av Branschkoll.se – en omvärldsbevakningstjänst och ett nyhetsbrev som hjälper företag i den tryckta produktens värdekedja att utveckla sina företag in i framtidens kommunikationsbransch.