6,8% i löneökning

Publicerad
2013-06-28
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

I början av april blev det klart om löneökningar på sammanlagt 1 700 kronor för alla handelsanställda fördelat på tre år. Det är resultatet av de nya avtalen som tecknades mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Men parterna kunde varken enas om ett nytt partihandelsavtal eller om hur OB-frågan ska hanteras.

Avtalet ligger i linje med det märke som sattes av de avtal som slöts för industrin under tisdagen. Det löper på tre år och innebär att anställda inom handel och lager får löneökningar på 6,8%.
Lönerna höjs med 560 kronor under det första och andra året, och med 580 kronor i månaden för en heltidsanställd det tredje året.