2013-05-17

Ekonomer och politiker lyfter ofta fram Sveriges exportframgångar, men Sverige tappar marknadsandelar globalt sedan flera decennier. Vår exportandel av BNP kommer först på 17:e plats i EU ...