Batterierna ska bli bättre

Publicerad
2013-05-28
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Framtidens batterier ska bli effektivare, hålla längre och återvinnas på ett bättre sätt. Därför delar Energimyndigheten under sju år ut 205 miljoner kronor till forskning för att utveckla batterier.
Ett mål med batteriforskningen är att den ska ge ett livscykelperspektiv på batterierna, så att
de t ex kan användas längre tid än idag. Fordonsbatterier kan idag anses uttjänta redan när kapaciteten minskat med 10%. Med ett nytt perspektiv, så kallat second life, skulle dessa batterier kunna användas flera år till i andra system, som till exempel i kraftstationer, men förutsättningarna för detta är ännu outforskat.

– Idag är batterierna inte tillräckligt effektiva och de är också dyra. Genom att stimulera forskning vill vi driva på en utveckling där vi drar nytta av kunskap från flera olika branscher, säger Greger Ledung, handläggare på Energimyndighetens teknikavdelning.

– Batterier med längre livslängd är ett vinnvinnläge. De blir billigare. Dessutom är det ett sätt att öka hushållningen med jordens metaller. Vi ser fram emot forskning som kan bidra till detta, säger Anders Lewald, chef för transportenheten på Energimyndigheten.

Batterier ska bli bättre      Batterierna ska bli bättre